Czech
 

SEZNAM REFERENCÍ

 
INVESTOR NÁZEV AKCE ROK OBOR PŘEDMĚT
BERTSCH ENERGY GmbH Nové napájení pro elektro napaječku GA 1201 R.1 a R.2 2019-2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, dodávka a instalace kabelových tras, VN kabelů. Úpravy v zapojení VN rozvaděčů vč. NN nástav vč. úpravy a přenastavení ochran. Stavební a výkopové práce. Připojení na dohledové pracoviště DP PCH. Individuální a komplexní vyzkoušení
BERTSCH ENERGY GmbH Nové VN přívody pro výstavbu nové kotelny na EJ, areál UNIPETROL RPA 2019-2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, dodávka a instalace kabelových tras, VN kabelů. Úpravy v zapojení VN rozvaděčů vč. NN nástav vč. úpravy a přenastavení ochran.Stavební a výkopové práce. Připojení na dohledové pracoviště DP PCH. Individuální a komplexní vyzkoušení
ČEPRO a.s. Rekonstrukce rozvaděče obj. 102 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, stavební a výkopové práce, dodávka a instalace NN kabelů. Dodávka a montáž NN rozvaděčů. Dodávka a instalace pouličního osvtlení. Individuální a komplexní vyzkoušení
UNIPETROL RPA s.r.o. Instalace sastému COMBUSTIONONE pro pece BA-108, 109 A 110 NA EJ 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a realizace na instalaci systému optimalizace spalování , včetně dodávky rozvaděčů, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras. Nové rozvaděč MaR a elektro.
UNIPETROL RPA s.r.o. Nasazení řídícího systému Delta V na vodárnu 230 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a realizace na nahrazení stávajícího ŘS , včetně výměny rozvaděče, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras. Nové rozvaděč MaR, UPS systémy, optické propojení a ukončení komunikace s dalšími prvozy.
UNIPETROL RPA s.r.o. Automatizace plynových hořáků K19 na T700 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a realizace na nahrazení stávající automatiky hořáků, pro kotel K19, včetně výměny rozvaděče, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras. Nový rozvaděč MaR, osazení PLC systému Siemens SIMATIC S7-1500.
UNIPETROL RPA s.r.o. Striper kyselých vod 2018-2019 Chemie Zpracování projektové dokumentace silnoproudu, maěření a regulace EPS, GDS. Výstavba nové rozvodny NN, dodávka rozvaděčů, kabelových tras, kabeláže, osvětlení včetně NO s ústřednou CBS. Provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
UNIPETROL RPA s.r.o. Automatický zázkok rozvaděčů na provozu NRL 2019-2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace , dozbrojení rozvaděčů VN, NN, kabelové propojení jednotlivých rozvaděčů. Provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
UNIPETROL RPA s.r.o. Vybudování dohledového pracoviště na území Rafinérie 2019-2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávka nových rozvaděčů, optické propojení. Vytvoření nového systému pro dohledové pracoviště. Provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
UNIPETROL RPA s.r.o. Elektrické otápění nového potrubí zaolejovaných vod 2019-2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, silnoproudui. Dodávka a montáž nových otápěcích rozvaděčů, průtokoměru, el. otápění, úprava DCS. Provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce tanku TSB 2019-2020 Chemie Zpracování projektu silnoproudu a MaR. Kompletní dodávky a montáže pro uzemnění, osvětlení nového tanku, měření . Provedení zkoušek, zprovoznění, revize
CB&I s.r.o. NHCU Rehabilitation 3rd phase 2020 Chemie Dodávka a montáž NN rozvaděčů, úpravy VN rozvaděčů R6.1 a R6.2 Dodávka a montáž polní instrumentace včetně nastavení a oživení, dodávka a montáž elektrického a parního otápění
Union Lesní brána a.s. Napájení RTX vany 2020 Chemie Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž rozvaděče VN 10kV, transformátoru a rozvaděčů NN, kabelové propojení včetně tras. Nastavení a uvedení do provozu.
UNIPETROL RPA s.r.o. Náhrada rozvaděčee MNSiS na vodárně 02 2020 Chemie Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž nového rozvaděče NN včetně uvedení do provozu. Demontáž a likvidace starého rozvaděče NN.
UNIPETROL RPA s.r.o. Kralupy - KR20014_ vymena rozvadece TR8616_B 2020 Chemie Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž nového rozvaděče VN 6kV včetně napojení a uvedení do provozu.
ABB s.r.o./ UNIPETROL RPA s.r.o. Retrofit VN polí na T 700 2020 Chemie Dodávka a montáž NN nástaveb pro VN rozvaděče RWA1 a RWD1 včetně výměny měřících transformátorů, úprav VN polí a kabelového napojení.
HABRINOL DĚČÍN s.r.o. Vypracování studie HAZOP 2020 Chemie Vypracování studie HAZOP.
HÜTTENES ALBERTUS CZ s.r.o. Oprava vzduchové trasy 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, dodávka přístrojů, rozvaděčů, kabelů a kabelových tras
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce části zařízení MaR - Čpavek 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, dodávka přístrojů, rozvaděčů, kabelů a kabelových tras
Icopal Vedag s.r.o. Rekonstrukce kotelny 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace a elektro.
UNIPETROL RPA s.r.o. Kralupy - KR19018_ vymena rozvadece TR8616_A 2019 Chemie Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž nového rozvaděče VN 6kV včetně napojení a uvedení do provozu.
ABB s.r.o./ UNIPETROL RPA s.r.o. Retrofit VN polí na T 700 2019 Chemie Dodávka a montáž NN nástaveb pro VN rozvaděče RWB1 a RWC1 včetně výměny měřících transformátorů, úprav VN polí a kabelového napojení.
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce osvětlení na vodárně 2019 Chemie Zpracování technického návrh pro výměnu stávajicího osvětlení, zpracování realizační projektové dokumentace. Demontážní práce stávajicího osvětlení a instalace nového osvětlení. Regulace svítidel byla navržena pomocí DALI sběrnice, kde samotná svítidla jsou regulována denním přísvitem.
HABRINOL DĚČÍN s.r.o. Nové zásobníky produktu 2019 Chemie Vypracování projektové dokumenatace, dodávka a montáž elektropneumatického terminálu s ProfiBus komunikací. Dodávka a montáže kabelových tras a signalizačních a ovládacích kabelů. Dodávka a montáž nových sdružovacích skříní.
Net4Gas Modernizace a rozšíření kapacity KS HSKA 2019 Plynárenství Zpracování projektové dokumentace a realizace dodávek a prací pro rozšíření kapacity hraničná přdávací stanice plynu do Německa
Bayernoil, Germany Rekonstrukce rafinérských provozů 2019 Chemie Provádění montážních prací elektro a instrumentace při rekonstrikci provozních souborů v rafinérském závodě ve Vohburgu (Germany)
Constelium Děčín Výrobní haly č. 32, 33, 34 2019 Stavitelství Supply and installation of a part of the MaR and spatial detection of gas during the construction of the three new production units
Slovnaft a.s. MC/CC4-MOC788 žaluzie CHV1-20 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro uzemnění konstrukce žaluzií a oprava svodů na chladících věžích IV.
Slovnaft a.s. Výmena klimatizačných zariadení v areálu Slovnaft 2018 Chemie Výměna klimatizačních zařízení v areálu Slovnaft (Bratislava), provozy P2, P3, P4, P5, P7, P82.
Slovnaft a.s. LOG/MC18/144/ZVHH/CA/Inštalácia ultrazvukových prietokomerov na plniace ramená v obj. 360 2018 Chemie Instalace ultrazvukových průtokoměrů na plnící ramena do ŽC. Terminál Horný Hričov
Slovnaft a.s. Výmena klimatizačných zariadení v areálu Slovnaft 2018 Chemie Výměna klimatizačních zařízení v areálu Slovnaft (Bratislava), provozy P2, P3, P4, P5, P7, P82.
Slovnaft a.s. Rekonštrukcia bočnej filtrácie na CC1 2018 Chemie Vypracování prováděcího projektu rekonstrukce a výměny armatur pískové filtrace na cirkulačním centru CC1
Slovnaft a.s. MOC15_490_FCC_RPD_Ochrana čerpadel KSB 2018 Chemie Spoľahlivejší chod a zvýšený stupeň ochrany čerpadiel 15P101AB, 15P103AB, 15P111AB bude zabezpečený snímaním zahltenia čerpadiel inštaláciou snímača hladiny na sacej strane.
Slovnaft a.s. MC17_BRRED_1198_Vypracovanie RPD - Doplnenie osvetlenia pre obslužné plošiny na VJ RR 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro osvětlení tří plošin na vodíkové jednotce.
Slovnaft a.s. LOG_MC18_227_PČ_CA_Osadenie havarijneho stop ventilu 2018 Chemie Osazení havarijního stop ventilu v přístavu terminálu Bratislava.
Slovnaft a.s. LOG_MC18_199_PŽC_CA_Odkalovanie odplynu 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro odkalení kondenzátu z potrubí.
Slovnaft a.s. MOC15_BFCCU_654_Instalace KZ v RNN6601 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro doplnění chlazení v rozvodně RNN6601.
Slovnaft a.s. MOC15_BHPP1_652_Instalace KZ v RVN5603 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro doplnění chlazení v rozvodně RNN5603.
Slovnaft a.s. MOC15_BVDU5_653_Instalace KZ v RVN5602 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro doplnění chlazení v rozvodně RNN5602.
MONDI Štětí Instalace elektrického otápění 2018 Papírenství Vypracování projektové dokumentace a kompletní dodávky a montáž elektrického otápění potrubí v několika výrobních jednotkách, celkévá délka otápěného potrubí ccy ….. Metrů.
Synthos Kralupy Regulace teploty v zásobnících H72ab a H74b 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, silnoproudu a strojních úprav při obnově automatické regulace teploty v zásobnících
MONDI Štětí Modernizace jednotky Kaustifikace 2018 Papírenství Kompletní zajištění prací v části instrumentation na modernizaci a rozšíření výrobní jednotky kaustifikace
Synthos Kralupy Destilace Butadieenu 2018 Chemie Realizace části elektro a měření a regulace při výstavbě nové jednotky Destilace butadienu, pro čištení vstupního butadienu
JSMR Synthetic Rubber ZRT Hungary JSR MOL SYNTHETIC RUBBER ZRT 2017 Chemie Realizace části měření a regulace při výstavbě nové jednotky pro výrobu syntetického kaučuku v lokalitě Tiszaújváros
NOVASPORT Rekonstrukce brusky BOSSI č.2 2017-2018 Ostatní Vypracování projektové dokumentace, dodávka ex. motorů, svítidel, kabelové propojení,individuelní a komplexní zkoušky, zprovoznění.
Slovnaft a.s. MOC13/BGHCK/36_Inštalácia FM pre EM MW103.101B,D,F|MW101.101A 2017 Chemie Instalace nových frekevenčních měničů za účelem plynulé regulace ventilátorů.
Slovnaft a.s. ZVZ/MC17/ZVHH/CA/Inštalácia ultrazvukových prietokomerov 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro montáž nových ultrazvukových průtokoměrů za účelem automatizace plnění cisteren.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce klimatizací v areálu Slovnaft 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace s posouzením tepelných zisků a výměnou stávajících klimatizací.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce svítidel na vzduhové kompresorovně 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro montáž nového osvětlení v kompresorovně.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce trafostanice TS10B 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro vytvoření nové kioskové trafostanice TS10B.
Slovnaft a.s. Náhradní propoj mezi HT4 a BS1 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro náhradní propoj VN kobek 6 kV.
Slovnaft a.s. Premiestnenie signálov z bl. 62 (SPF) na bl.51 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro přemístění signálů ze stávajícího PLC.
Innogy Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách areálu PZP Háje - Hromosvody s použitím vodičů HVI
BLIZZARD Žebrák BLIZZARD Žebrák EAME Overhaul Product Center 2017 Stavitelství Dodávka a montáž části MaR a prostorové detekce plynu při výstavbě první výrobního závodu a zkušebního areálu
MONDI Štětí, a.s. MONDI - převíječka - montážní/demotážní práce 2017 Papírenství Kompletní montážní práce při výměně a přepojování řídících systémů v provozní technologii během odstávky provozů
Pivovar Velké Březno Heineken Velké Březno – rozšíření ploch areálu závodu pivovaru 2017 Stavitelství Zajištění kompletní dodávky a nstalace silnoproudých rozvodů při rozšíření skladovacíchploch areálu závodu pivovaru
innogy Gas Storage, s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodu PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách erálu PZP Háje
ČEPRO a.s. Měření hladin obj 190 a 194 2017 Chemie Zpracování projektové dokumentace MaR, dodávka a výměna hladinoměrů v objektech 190 a 194. Umístění nových hladinoměrů a displejů a drobné strojní úpravy.
UNIPETROL RPA Zajištění nového ST potrubí páry pro fléru PE 2017 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a instalace přístrojů, PLC a SW, včetně dodávky rozvaděče, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras.
NEMAK Czech Republic Nové klimatizační jednotky pro kanceláře v AB 2017 Ostatní Zpracování projektové realizační dokumentace, dodávka klimatizačních jednotek , elektro připojíní, individuelní a komplexní zkoušky, zprovoznění
NEMAK Czech Republic Napojení nové technologie v nové výrobní hale obrábění 2017 Ostatní Dodávka technického řešení, dodávka kabelových tras, kabeláže, napojení nové technologie, individuelní zkouškya komplexní zkoušky, zprovoznění
UNIPETROL RPA s.r.o. / ABB s.r.o. Retrofit VN polí na T 700 2017 Chemie Dodávka a montáž NN nástaveb pro VN rozvaděče RWD2 a RWA2 včetně výměny měřících transformátorů, úprav VN polí a kabelového napojení.
ABB s.r.o. R22kV Triangle - rozšíření rozvodny 2017 Ostatní Kompletní montáž nových 10 polí rozvaděče AVA 22kV. Demontáž stávajících rpolí rozvaděče a jejích přemístění a napojení.
Unipetrol RPA Dávkování peroxidu na granulační lince F1 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, kompletní realizace v části elektro, MaR a strojní.
ČEPRO a.s. Rekostrukce zaolejované kanalizace 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace v části elektro a MaR.
Habrinol Děčín Oprava řídícího systému ve výrobně PTS 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, oprava formou výměny řídícího systému Siemens Simatic
Unipetrol RPA Skladování plastů - Sever 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace vzduchotechniky, měření a regulace, elektronické požární signalizace
Habrinol Děčín Rozvod dusíku do reaktorů 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace v části elektro a MaR.
Unipetrol RPA Instalace měření na chladícím okruhu čpavku 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace v části elektro a MaR.
Unipetrol RPA Náhrada elektroventilů na výrobně čpavku 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace v části elektro a MaR.
ČEPRO a.s. Rekonstrukce elektroinstalace objektu 234, Hněvice 2017 Rafinérie Dodávky materiálu, montážní a demontážní práce, stavební práce, výkopové práce, instalace osvětlení, nouzové osvětlení, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
UNIPETROL RPA s.r.o. Výměna frekvenčních měničů DANFOSS na st. 9851 2017 Chemie Dodávka a montáž nových frekvenčních měničů DANFOSS, demontáž stávajciho zařízení a instalace nového, nastavení a parametrizace FM.
Slovnaft a.s. MOC13/BGHCK/36_Inštalácia FM pre EM MW103.101B,D,F 2017 Chemie Instalace nových frekevenčních měničů za účelem plynulé regulace ventilátorů.
Slovnaft a.s. ZVZ/MC17/ZVHH/CA/Inštalácia ultrazvukových prietokomerov 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro montáž nových ultrazvukových průtokoměrů za účelem automatizace plnění cisteren.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce klimtizací v areálu Slovnaft 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace s posouzením tepelných zisků a výměnou stávajících klimatizací.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce svítidel na vzduhové kompresorovně 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro montáž nového osvětlení v kompresorovně.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce trafostanice TS10B 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro vytvoření nové kioskové trafostanice TS10B.
Slovnaft a.s. Náhradní propoj mezi HT4 a BS1 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro náhradní propoj VN kobek 6 kV.
Slovnaft a.s. Premiestnenie signálov z bl. 62 (SPF) na bl.51 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro přemístění signálů ze stávajícího PLC.
Innogy Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace areálu PZP Tvrdonice - Hromosvody s použitím vodičů HVI
ČEPS, a.s. Rekonstrukce areálu energetiky BHD, budovy E a F 2016 - 2017 Stavitelství Kompletní dodávky a montáže části silnoproudých a slaboproudých rozvodů při rekonstrukci stávající a výstavbě nové budovy v areálu ČEPS Praha
Net4Gas, s.r.o. Modernizace kompresorové stanice Kouřim 2016 - 2017 Plynárenství Vypracování realizační projektové dokumentace, dodávky a montáž části elektro při kompletní modernizaci kompresorové stanice Kouřim.
DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem Rekonstrukce kompresoru na SLKR I 2016 - 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace části MaR včetně řídícího systému a silnoproudu při instalaci kompresoru na jednotce likvidace kyselých roztoků
Lovochemie a.s. Univerzální granulační linka 2016 - 2017 Chemie Realizace části MaR při výstavbě nové výrobní jednotky granulace a výroby dusičnanu amonného
KISWIRE CORD CZECH s.r.o. Kiswire Žatec 2016 - 2017 Stavitelství Dodávka a montáž části MaR vč. řídícího systému a prostorové detekce plynu při výstavbě první etapy výrobního závodu
NOVASPORT Rekonstrukce brusky BOSSI č.1 2016-2017 Ostatní Vypracování projektové dokumentace, dodávka ex. motorů, svítidel, kabelové propojení,individuelní a komplexní zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA s.r.o. Výstavba nové rozvodny 6,3kV/0,525kV na T700 2016 - 2017 Chemie Výstavba nové rozvodny 6,3/0,525kV včetně projektové dokumentace. Dodávka stavebních prací, transformátorů 6,3/0,525kV, rozvaděčů 525V, osvětlení a retrofit napájecích polí VN.
Innogy Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách areálu PZP Háje - Hromosvody s použitím vodičů HVI
RWE Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Lobodice 2016 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách areálu PZP Lobodice - Hromosvody s použitím vodičů HVI
UNIPETROL RPA Dodávka 17 kusů ventilů pro OSBL - PE3 2016 Chemie Dodávka 17 kusů ventilů pro OSBL včetně projektové dokumentace a technické dokumentace
Draslovka Kolín Vypracování zapojovacích schémat pro RIO 2016 Chemie Zpracování projektové dokumentace MaR pro místa vlakového a automobilového stáčení
UNIPETROL RPA Nová trasa LPG pro pyrolýzní pece 2016 Chemie Zpracování projektové dokumentace MaR, dodávka přístrojů a montáž MaR, dodávka a montáž ESD HIMA
RWE Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Lobodice 2016 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách erálu PZP Lobodice
YARA AB Švédsko PROJECT NITRIC ACID 685 MTPD, YARA AB 2016 Chemie Dodávka a instalace uzemnění pro stavební části nově budované jednotky na výrobu kyseliny dusičné
UNIPETROL RPA s.r.o. PE3 - OSBL Instalace 2016 Chemie Dodávka a montáž NN a VN části při výstavbě jednotky na výrobu polyetylénu
Technip Benelux Rozšíření ESD HIMA systému pro nové pece BA 101-106 2016 Chemie Dodávka a montáž nových rozvaděčů, pokládka a zapojení kabelů. Individuální a komplexní vyzkoušení.
Invensys Up-grade stanic AW a WP, up-grade FBM100 2016 Chemie Projektová dokumentace pro realizaci, dodávky kabeláže a rozvaděčů, instalace karet ŘS, zprovoznění a zkoušky obvodů. Dokumentace skutečného provedení.
SANDVIK Rekonstrukce pohonů strkače a tlačky poutnic 106 a 109 2016 Ostatní Dopracování realizační dokumentace, dodávka nových motorů, frekvenčních měničů, instalace nového napájení a přezbrojení rozvaděčů NN. Zkoušky a zprovoznění zařízení.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Zvýšení spolehlivosti jednotky CCR 2016 Refinérie Zajištění dodávek, úprava NN rozvaděče, dodávka nových NN rozvaděčů, nové kabelové trasy + kabelové rozvody. Zkoušky, zprovoznění.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Zvýšení spolehlivosti čerpadla P1310-P02/1 2016 Rafinérie Zpracování realizační projektové dokumentace elektro + MaR. Dodávka nového 6kV motoru do EX prostředí. Úprava VN rozvaděče, SW úpravy systému DCS , zkoušky, oživení.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. LR 14059 -WET STOCK LOSSES/EXICSE TAX DUTY EQUIPMENT. Měření vstůpů a výstupů kapalných produktů z daňových skladů České rafinérské Litvínov 2016 Rafinérie Dodávka a montáž 34 ks měřících sestav stanovených měřidel (hmotnostní průtokoměr, teploměr a tlakoměr) včetně uvedení na trh dle MID. Úpravy SW stávajících DCS a PLC.
UNIPETROL RPA s.r.o. PE3 - OSBL Basic Design a Detail Design 2015 - 2016 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro část elektro (NN a VN) pro novou jednotku výroby polyetylénu
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce etylénové jednotky 2015 - 2015 Chemie Dodávky a montáže části elektro, ASŘTP, GDS a FDS při kompletní rekonstrukci etylénové jednotky
Česká rafinérrská a.s. Silniční terminál Jiřetín 2015-2016 Chemie Výměna řídicího systému pro silniční terminál výdeje pohonných hmot Jiřetín
Plzeňská teplárenská, a.s. ZEVO Chotíkov 2015-2016 Energetika Dodávka a montáž VN a NN elektro a části ASŘTP pro výstavbu nového energetického zdroje a spalovny komunálního odpadu v Plzni
RWE Gas Storage s.r.o. Měření tlaků v mezikruž sond 2016 Plynárenství Realizace profese elektro a MaR pro měření tlaků v mezikruží vtláčecích a těžebních sond na podzemních zásobnících plynu Dolní Dunajovice a Tvrdonice o celkovém počtu cca 150.
Škota Auto, a.s. Regulační stanice plynu 2015 Plynárenství Realizace části elektro a MaR vč. ŘS na nově budované VTL regulační stanici zemního plynu v závodě Kvasiny
RWE Gas Storage s.r.o. Měření tlaků v mezikruž sond 2015 Plynárenství Zpracování realizační projektové dokumentace pro měření tlaků v mezikruží vtláčecích a těžebních sond na podzemních zásobnících plynu Dolní Dunajovice a Tvrdonice o celkovém počtu cca 150.
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce AZ přívodů rozvaděčů 6kV 2015 Vodní hospodářství Zpracování projektové dokumentace elektro a ŘS, dodávka a montáž nového vybavení skříně AZ včetně nového ŘS a operátorského panelu. Provedení nastavení a zkoušek včetně uvedení do provozu.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Výměna vzduchových kondenzátorů A620 na NTS 2015 Chemie Zpracování projektové dokumentace MaR, dodávka a montáž elektro a MaR, dodávka a montáž ESD HIMA, dohledové pracoviště, VZT.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Změna užívání 2.NP stavby 2837 pro VŠCHT 2015 Chemie Zpracování projektové dokumentace elektro, strukturovaná kabeláž, slaboproudy, vzduchotechnika, dodávka a montáž elektro, strukturované kabeláže, slaboproudé instalace, vzduchotechniky.
SANDVIK Odvětrávání hal 4 a 5 2015 Ostatní Dodávka a montáž elektro + VZT, zkoušky, zprovoznění zařízení.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. LR 14015 - Nové optické propojení FARů 4 a 5 2015 Rafinérie Zpracování projektové dokumentace v části MaR. Dodávka, montáž, rozvláknění a připojení optických kabelů pro komunikaci mezi ŘS.
BIS Czech s.r.o. Realizace opatření pro odstavení parního řádu 0,7MPa 2015 Chemie Dodávka a montáž rozvaděčů, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
UNIPETROL RPA Čerpadla kontektního kalu 2015 Energetika Realizační projektová dokumentace, dodávky a montáže kabeláže, karet pro ŘS a rozvaděčů. Zprovoznění a předání díla.
UNIPETROL RPA Segregace splaškových vod z dešťové kanalizace 2015 Chemie Dodávky a montáže kabeláže a rozvaděčů. Zprovoznění bezdrátové komunikace. Projektová dokumentace. Předání díla.
ČEPRO a.s. Rekonstrukce elektroinstalace objektu 232, Hněvice 2015 Rafinérie Dodávky materiálu, montážní a demontážní práce, stavební práce, výkopové práce, instalace osvětlení, nouzové osvětlení, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
UNIPETROL RPA ŘS pro plynové hořáky na T700 2015-2016 Energetika Realizační projektová dokumentace, dodávky a montáže PLC a přístrojů polní instrumentace, dodávky a montáže kabeláže, SW práce, zprovoznění, zkoušky, předání díla.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Optimalizace dávkování inhibitoru frakce C5 2014 Chemie Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace, ventilů, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
CC PLAST, s.r.o. Posílení výkonu 2014 Ostatní Dodávka a montáž rozvaděče a napájecího kabelu pro posílení výkonu stávající technologie.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Nasazení DCS na vodárnu PCH 2014 Chemie Dodávka a montáž rozvaděčů, ŘS DeltaV, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
UNIPETROL RPA s.r.o. Generální oprava TG 12 2014 Energetika Zpracování projektové dokumentace elektro a strojní, dodávka a montáž nových chladičů, dodávka a montáž nových ochran včetně úprav ŘS LDS, nastavení, zkoušky a zprovoznění.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Řízení kompresoroven st. 1532 a st. 1535 z velínu st.1424 2014 Chemie Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace, ventilů, rozvaděčů, ŘS Foxboro, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
LDS Sever, spol. s r.o. Oprava sběru dat R6_7 ČOV 2014 Energetika Dodávka a montáž ŘS Simatic, rozvaděčů, kabeláže a zapojení. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
Draslovka a.s. Stáčení a skladování TMA 2014 Chemie Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace, ventilů, rozvaděčů, ŘS DeltaV, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
SYNTHOS Kralupy a.s. Modifikace stávající stanice stáčení Benzenu - II.etapa 2014 Chemie Zpracování projektové dokumentace v části elektro, dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex.
Nemocnice Pardubice VN rozvodna 35kV 2014 Ostatní Dodávka a montáž VN rozvodny 35kV + kabelového ukončení, zprovoznění.
Modelárna LIAZ s.r.o. Dodávka systému řízení horkých vtoků pro formu Ford 2014 Průmysl Zpracování projektové dokumentace elektro a ŘS, technický návrh řízení vstřikování, dodávka HW, zpracování a SW, dodávka a montáž rozvaděče, dodávka a montáž kabelů.
ČEPRO a.s. Rekonstrukce elektroinstalace objektu 231, Hněvice 2014 Rafinérie Dodávky materiálu, montážní a demontážní práce, stavební práce, výkopové práce, instalace osvětlení, nouzové osvětlení, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
UNIPETROL RPA Nové PLC pro ČOV 2014 Chemie Dodávky materiálu, montážní a demontážní práce, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
UNIPETROL RPA Výměna kabelových tras kompresorovny 2014 Chemie Návrh technického řešení pro výměnu stávajicích kabelových tras včetně zpracování detailní projektové dokumentace. Součástí realizace byla výměna stávajících kabelových tras, na kterých byly nainstalovány kabely.
VVV Most s.r.o. Náhrada elektromotorů na zauhlování T700 2014 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace, dozbrojení rozvaděčů, pokládka a zapojení silových a ovládacích kabelů.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Odvětrávání chodeb tankoviště D 2014-2015 Rafinérie Zpracování projektové dokumentace elektro + VZT, dodávka a montáž silnoproudu + VZT, zkoušky, zprovoznění.
RSF Elekltronik Připojení veškeré technolgie 2014-2015 Ostatní Zpracování projektu elektro, dodávka a montáž, zkoušky, zprovoznění technologie.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. LR 14037 - Dodávka a montáž bezpečnostního nájezdu 2014-2015 Rafinérie - plnička Zpracování projektové dokumentace v části elektro a MaR. Dodávka a montáž bezpečnostního nájezdu pro železniční cisterny, úpravy v systému Simatic, blokáda posuvu cisteren.
SYNTHOS Kralupy a.s. Rekonstrukce TR237 2014-2015 Energetika Zpracování projektové dokumentace elektro , dodávka rozvaděčů 6kV - ZS1.
ČEZ, a.s. Severočeské doly, a.s. Modernizace nakládky tříděného uhlí 2014 - 2015 Těžební průmysl Kompletní realizace části silnoproudých rozvodů vč. nové rozvodny, měření a regulac vč. ŘS a slaboproudých rozvodů při modernizaci a rozšíření nakládky tříděného uhlí v lokalitě Bílina
RWE Gas Storage s.r.o. Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Dolní Dunajovice 2014 - 2015 Plynárenství Dodávka montáž měření a regulace a silnoproudých rozvodů pro zajištění zvýšené bezpečnosti technologie zásobníku plynu.
Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Polsko Výstavba nové výrobní jednotky butadienu 2014 - 2015 Chemie Realizace části měření a regulace při výstavbě nové jednotky pro výrobu syntetického kaučuku v lokalitě Oświęcim
Lovochemie a.s. Modernizace výroby ledku vápenatého 2014 Chemie Dodávka a montáž elekttročásti VN, NN a měření a regulace pro modernizaci stávající a výstavbě nové výrobní jednotky ledku vápenatého
RWE Gas Storage s.r.o. Modernizace turbín Solar Taurus 70 2014 Plynárenství Montážní práce měření a regulace a části silnoproudu při modernizaci řídících systémů plynových turbín na podzemním zásobníku plynu
MONDI Štětí, a.s. Úprava linky PM6 2014 Papírenství Projektová dokumentace a realizace části elektro, měření a regulace včetně řídícího systému při modernizaci papírenského stroje PM6
RSF Elektronik spol. s r.o. Výrobní areál RSF Stříbro 2014 Stavitelství Projektová dokumentace a realizace části elektro a měření a regulace pro nově budovaný výrobní závod ve Stříbře
RWE Energo, s.r.o. Úpravy v rozvodně Teplárny náchod 2014 Energetika Zajištění provedení demontážních prací a následných úprav v rozvodně R 0,5kV-sekci A, B, C v Teplárně Náchod
Doosan Bobcat Engineering s.r.o. Výzkumně vývijové centrum 2013 - 2014 Stavitelství Zpracování projektové dokumentace, dodávka, a montáž části MaR včetně řídícího systému a zpracování SW
RWE Gas Storage s.r.o. Napojení řídící jednotky na PZP Háje 2013 - 2014 Plynárenství Dodávka a montáž čássti MaR a elektro pro napojení řídící jednotky ovládání uzávěrů sond na podzemním zásobníku plynu Háje
JSP International s.r.o., Cheb OHŘEV P-TANKŮ 2013 -2014 Chemie Realizační projektové dokumentace, dodávka a montáž elektroohřevu a řízení zásobníků při přepracování plastů
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce ovládání šroubových kompresorů ZKR 255 A6 2013 Chemie Dodávka realizační projektové dokumentace. Dodávka, montáž a zprovoznění diagnostiky a PLC Simatic řady S7-300 pro 10 kompresorů.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. V. Registr 2013 Chemie Správa Asset Registru.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce otopů PCH - ochranné skříně 2013 Petrochemie Dodávka realizační projektové dokumentace. Dodávka 73ks ochranných skříní pro polní instrumentaci.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Oprava chlazení ložisek MP Farrel 2013 Chemie Dodávka realizační projektové dokumentace. Dodávka, montáž a zprovoznění přístrojů polní instrumentace. SW úpravy v PLC SIMATIC. Dodávka strojních částí.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Likvidace odplynů ze zásobníků FB 103 a 901 2013 Petrochemie Dodávka, montáž a zprovoznění přístrojů polní instrumentace. Dodávka I/O karet pro DCS ABB.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Nové klimatizační jednotky na CRC 3411 2013 Chemie Realizační projektová dokumentace elektro , dodávky a montáže NN, zkoušky, zprovoznění.
AIR PRODUCTS Electrical and Instrumentation Construction Work for Air Products Project EN-11-2936, AGC Teplice Project 2013 Chemie Realizační projektová dokumentace osvětlení, uzemnění technologie na výrobu kyslíku a dusíku pro technologii AGC. Dodávky a montáže zařízení elektro a MaR.
UNIPETROL RPA, s.r.o. FM pro čerpadla vodárny na PCH 2013 Vodní hospodářství RPD, dodávka a montáž 6kV FM, ochran a zařízení VN, kabeláž, trasy, nová rozvodna FM, osvětlení, VZT, uzemnění, rozvaděčů 6kV atd. Dodávka a montáž ŘS pro FM. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
C-Energy Planá Rekonstrukce kabelu 110kV a trafa T102 2013 Energetika Dodávka a montáž transformátorů 110/10,5/6,3kV| 65/65/25MW.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce elektrického otápění ETAPA II 2013 Chemie Technická pomoc při realizaci zakázky. Realizace ochranných skříní MaR včetně elektrického otápění, dodávky napájecích rozvaděčů, dodávky specifického materiálu daného projektu.
UNIPETROL RPA, s.r.o. FM pro vodárnu 230 2013 Vodní hospodářství RPD, dodávka a montáž 6kV FM, ochran a zařízení VN, kabeláž, trasy, nová rozvodna FM, osvětlení, VZT, uzemnění, rozvaděčů 6kV atd. Dodávka a montáž ŘS pro FM. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Retrofit výkonového jištění PCHI 2013 Chemie Výměna výkonového jištění rozvaděčů NN včetně všech přístrojů v rozvaděči, napojení na dohledové pracoviště elektro.
Spolana a.s. Přeložka kabelů vn pro závod Kaprolaktam 2013 Chemie Dodávka a montáž nové kabelové trasy včetně kabelu 6kV a ovládacích kabelů.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce osvětlení kompresorovny EJ 2013 Chemie Realizační projektová dokumentace osvětlení kompresorovny, dodávka a montáž EEx - LED osvětlení včetně kabelových tras a silových kabelů.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Výměna kabelových tras kompresorovny EJ 2013 Chemie Dodávka a montáž nových kabelových tras, demontáž stávajících tras, manipulace s kabely.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Frekvenční měniče k čerpadlům P-211 na ZM 2013 Chemie RPD, dodávka a montáž FM 525V, rozvaděčů, přezbrojení stávajíccích rozvaděčů, dodávka a montáž motorů pro čerpadla, ovladačů, kabelů a tras, uzemnění atd. Úpravy ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
UNIPETROL RPA, s.r.o. ŘS pro vodárnu PCH 2013 Vodní hospodářství Dodávka a montáž traf, UPS, rozvaděčů, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
OHL ŽS a.s. Sportovní hala Plzen - Slovany 2013 Ostatní Silnoproudá elektroinstalace VN, NN, zkoušky a zprovoznění.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Retrofit výkonového jistění rozvaděče MR70 na EJ 2013 Chemie Výměna výkonového jištění rozvaděčů NN včetně všech přístrojů v rozvaděči, napojení na dohledové pracoviště elektro.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Likvidace odplynů ze zásobníku FB 103,901 2013 Chemie Dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex, dodávka a montáž elektrikcého otápění.
Čepro Rekonstrukce elektroinstalace rozvodny 235 slad Hněvice 2013 Energetika Dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex, stavební práce, výkopy, zhotovení kabelových tras, nastavení ventilů AUMA.
PKN Orlen PEC BA 108 - PLOCK Polsko 2013 Chemie Zpracování relizační projektové dokumentace, dodávka a montáž FM včetně nastavení, zhotovení kabelových tras, dodávka a montáž rozvaděče elektrického otápění v prostředí s nebezpečím výbuchu.
DoorHan s.r.o. SWIETELSKY - Hala DoorHan Kadaň 2013 Ostatní Silnoproudá elektroinstalace, EPS.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. OR 03003 Bilanční měření 2013 Rafinérie Výměna zastaralých 17 ks objemových měřidel průtoku za nové hmotnostní průtokoměry. Kompletní dodávka vč. RPD část MaR, elektro a strojní.
PKN Orlen Plock - pec 2013 Petrochemie Dodávka a montáž zařízení MaR a elektro k úpravám na stávající peci včetně RPD MaR a elektro.
EURO SUPPORT Kamerový systém EUROSUPPORT 2013 Chemie Kompletní dodávka a montáž kamerového systému (72 kamer) včetně RPD.
RWE Gas Storage s.r.o. Instalace kompresoru na PZP Lobodice 2013 Plynárenství Dodávky a montáže části elektro vč. VN a zařízení měření a regulace při instalaci nového kompresoru na zásobníku plynu.
SULTRADE Praha s.r.o. Diagnostický systém TBK 2013 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace, dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex.
Lovochemie a.s. Čisté technologie 2013 Energetika Montážní práce elektro při rekonstrukci výměníkových a předávacích stanic v areálu investora při modernizaci vytápění objektů.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Úprava chlazení mezistupňů plynového kompresoru GB-201 2013 Chemie Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace, ventilů, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
Doosan Nová výrobní hala 2013-2014 Ostatní Dododávky a montáže provozního rozvodu silnoproudu VN,NN, MaR, zkoušky, zprovoznění.
RSF Elektronik Nová AB, výrobní haly, skladovací hala 2013-2015 Ostatní Zpracování projektů silnoproudu, slaboproudu a kompletní dodávky a montáže VN, NN, MaR, slaboproud, EPS, CCTV, nastavení, oživení , zkoušky.
RWE Gas Storage s.r.o. Instalace kompresoru na PZP Lobodice 2013 Plynárenství Dodávky a montáže části elektro vč. VN a zařízení měření a regulace při instalaci nového kompresoru na zásobníku plynu
DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem Rekonstrukce kompresoru na SLKR I 2013 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace části MaR včetně řídícího systému a silnoproudu při instalaci kompresoru na jednotce likvidace kyselých roztoků
Lovochemie a.s. Čisté technologie 2013 Energetika Montážní práce elektro při rekonstrukci výněníkových a předávacích stanic v areálu investora při modernizaci vytápění objektů
RWE Gas Storage s.r.o. Instalace kompresoru na PZP Lobodice 2013 Plynárenství Dodávky a montáže části elektro vč. VN a zařízení měření a regulace při instalaci nového kompresoru na zásobníku plynu
Lovochemie a.s. Rekonstrukce velínu stáčení čpavku 2012 - 2013 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace přestavby velínu čpavku včetně přepojení napájení a řízení technologie stáčení čpavku. Součástí zakázky jsou stavební práce a strojní úpravy na potrubí rozvodu čpavku
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, a.s. Náhradní napájení sušárny 2012 - 2013 Energetika Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dopracované do úrovně realizačního projektu pro zajištění náhradního napájení provozu sušárny
Net4Gas, s.r.o. Stavba 6180 – Brumovice II 2012 - 2013 Plynárenství Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace stavebních, strojních a elektro činností při rekonstrukci potrubní technologie a modernizace ŘS TU05S Uherčice, PS012 Uherčice, PS010 Hrušky
RWE Gas Storage s.r.o. Hraniční armatura Tvrdonice 2012 Plynárenství Dodávka a montáž SŘTP pro nové bezpečnostní armatury sloužící pro havarijní uzavření, včetně dodávky a instalace polní instrumentace a kabeláže a připojení na ŘS zásobníku
Lovochemie a.s. Výstavba kulových zásobníků čpavku 2012 - 2013 Chemie Dodávka a montáž části elektro vč. výroby rozvaděčů, části MaR vč. ŘS SIMATIC a signalizace výskytu čpavku při výstavbě dvou nadzemních zásobníků čpavku
OAO NAK AZOT Novomoskovsk Rusko Výstavba výrobní jednotky dusičnanu amonného 2012 Chemie Kompletní vypracování realizační projektové dokumentace části MaR a řídícího systému s respektováním norem GOST pro novou výrobní jednotku dusičnanu amonného
Net4Gas, s.r.o. Propoj KS Břeclav a PZP Tvrdonice 2011 - 2012 Plynárenství Projektová dokumentace, dodávka a montáž části silnoproudých rozvodů a MaR vč. řídícího systému při výstavbě propojení plynovodu mezi kompresorovou stanicí a podzemním zásobníkem plynu
DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem Neutralizační a dekontaminační stanice - NDS10 2011 - 2012 Chemie Dodávka a montáž části MaR vč. kompletního řešení systému řízení při výstavbě nové jednotky na zpracování matečních louhů
PGNiG S.A. Varšava Polsko Podzemní zásobník plynu a paroplynová elektrárna 2011 - 2012 Plynárenství Dodávka a montáž části MaR v rámci výstavby podzemního zásobníku plynu a nové paroplynové elektrárny
DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem Neutralizační a dekontaminační stanice - NDS10 2011 - 2012 Chemie Dodávka a montáž v rámci rozšíření stávající VN rozvodny 35kV při výstavbě nové jednotky na zpracování matečních louhů
OAO Čerepovec Rusko Výrobní závod močoviny 2011 - 2012 Chemie Dodávka montážního materiálu pro část MaR a dodávka plynové detekce vč. šéfmontáže a uvedení do provozu pro řízení technologie na výrobu karbamidu o výkonu 1500 tun/den
Net4Gas, s.r.o. Plynovod Gazela 2011 - 2012 Plynárenství Dodávka a montáž silnoprodých rozvodů včetně výroby rozvaděčů pro stavbu nové hraniční předávací stanice Brandov a dalších trasových uzávěrů na plynovodu
Lovochemie a.s. Připojení reverzní osmózy do ŘS CVD 2011 Energetika Projektová dokumentace, dodávka a instalace nového řídícího systému vč. tvorby SW a zapojení do centrálního výrobního dispečinku
Město Varnsdorf Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu 2010-2011 Stavitelství Dodávka a montáž části MaR včetně řídícího systému
Česká rafinérská, a.s. Rekonstrukce odvětrávání chodeb tankoviště 2010-2011 Petrochemie Zpracování projektové dokumentace a realizace stavební části, části VZT, části elektro a MaR při výstavbě dvou strojoven a elektro, včetně měření a regulace
SYNTHOS PBR s.r.o. Kralupy nad Vltavou Polybutadiene UNIT Elektročást 2010-2011 Chemie Kompletní realizace části provozních rozvodů elektro při výstavbě nové výrobní jednotky Polybutadiene UNIT
Česká rafinérská a.s. Výměna PLC a FM na stavbě CRC 2010-2011 Petrochemie Realizační projektová dokumentace elektro a MaR včetně PLC pro řízení zařízení, dodávky a montáže, Realizace za provozu celé jednotky
ČEZ Distribuce Oprava elektroinstalace trafostanice 2010 Energetika Projektová dokumentace, dodávky a montáže elektro při kompletní rekonstrukci trafostanice Jih v Chomutově
BORSODCHEM - KAZINCBARCIKA Maďarsko Výrobní jednotka kyseliny dusičné 2010 Chemie Realizace části SŘTP na nově budované výrobní jednotce kyseliny dusičné o výkonu 660 tun/den
UNITED ENERGY a.s. Nové osvětlení strojoven 2010 Energetika Dodávka a montáž vč. zpracování skutečného provedení při kompletní výměně stávajícího osvětlení malé a velké strojovny v UE Komořany, včetně dodávky napájecích rozvaděčů
WEBA Olomouc a.s. Výrobní závod WEBA Olomouc 2010 Stavitelství Kompletní dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace vč. Trafostanice a rozvaděčů VN 22kV, slaboproudů a MaR pro nový výrobní závod v Olomouci.
AGC Flat Glass Czech Osvětlení haly 3C 2010 Stavitelství Kompletní dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace v nové hale a skladu chemikálií v areálu výrobního závodu v Teplicích
Energo Vidonice s.r.o. FVE Vidonice 2010 Energetika Zpracování realizační projektové dokumentace, vyřízení povolení, dodávka a montáž elektro, VN a NN zařízení a monitorovacího systému pro novou pozemní FVE
Česká rafinérská a.s. Modernizace EPS a kamerového systému 2010 Petrochemie Kompletní výměna elektronické požární signalizace při rekonstrukci systému zabezpečení areálu chemických výrob Kralupy nad Vltavou
ETC International s.r.o. FVE Doksany 2010 Energetika Zpracování realizační projektové dokumentace, vyřízení povolení, dodávka a montáž elektro, VN a NN zařízení a monitorovacího systému pro novou pozemní FVE
ACTHERM SERVIS a.s. Rekonstrukce řízení rozvodny R22.0 2010 Energetika Zpracování realizační projektové dokumentace dodávka a instalace řídícího systému Simatic při rekonstrukci rozvodny
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. Zabezpečovací systém SKP 2010 Petrochemie Zpracování realizační projektové dokumentace, dodávka a montáž perimetrického systému pro ostrahu objektu, dodávka a montáž kamerového systému a napojení na PCO
UNIPETROL RPA s.r.o. Analyzátory kyslíku v silech na výrobně CHC 2010 Chemie Realizační dokumentac,e dodávka analyzátorů pro stanovení O2 včetně rozvaděčů, úpravy vzorku, systému řízení postupného měření vzorků a čerpadel pro odběr vzorku
Lovochemie a.s. Rekonstrukce mlýnice vápence 2010 Chemie Dodávka a montáž části elektro a MaR včetně napojení na řídící systém v rámci rekonstrukce mlýnice vápence
DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem Modernizace řídícího systému VROD 2010 Chemie Projektová dokumentace, dodávka a montáž zařízení při modernizaci ŘS technologie VROD (vysokoteplotní redukce oxidů dusíku). Součástí akce byla dodávka HW a SW Allen Bradley
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, a.s. Rekonstrukce napájení PPC 2010 Energetika Projekt, výroba a montáž napájecích rozváděčů generátorů paroplynového cyklu včetně výměny řídícího systému
SYNTHOS PBR s.r.o. Kralupy nad Vltavou Polybutadiene UNIT Trafostanice TR 3242 2009-2010 Chemie Realizační projektová dokumentace, stavební práce a kompletní dodávky a montáže elektro pro novou trafostanici 110kV/6kV včetně napojení na distribuční síť.
Lovochemie a.s. Regulace množství vody do kolony 2010 Chemie Projektová dokumentace, dodávka a montáž zřízení MaR vč. napojení na stávající řídící systém Delta V
PARAMO a.s., Pardubice Rekonstrukce rozvodny 35kV 2010 Petrochemie Projektová dokumentace, demontáže, dodávky a montáže zařízení v rámci rekonstrukce rozvodny 35 kV
Zaklady azotowe Kedzierzyn, S.A. Polsko Výrobní jednotka kyseliny dusičné 2009-2010 Chemie Realizační projektová dokumentace, dodávka a montáž centrální trafostanice 6/0,4 kV
Butadien Kralupy, a.s. Závod na výrobu butadienu 2009-2010 Chemie Realizační projektová dokumentace, dodávka, montáž zařízení elektro, MaR a řídícího systému
Autosalon Klokočka centrum a.s. Autosalon AUDI Kolokočka 2009-2010 Stavitelství Kompletní dodávka a montáž části silnoproudu a slaboproudu pro novou prodejnu a servis aut AUDI v Praze
UNIPETROL RPA s.r.o. Dávkování chemikálií na EJ 2009-2010 Chemie Realizační projekt, dodávka a montáž polní instrumentace a elektrootopů a řídícího systému v rámci modernizace dávkování chemikálií na výrobní jednotce etylénu
Čepro a.s. Záložní napájení areálu Loukov 2009-2010 Produktovody Zpracování realizační projektové dokumentace, dodávky a montáže elektro vč. VN zařízení, slaboproudu v rámci výstavby nových zásobníků pohonných hmot
UNIPETROL RPA s.r.o. Výrobní jednotka polypropylenu 2009 Chemie Realizační projektová dokumentace, dodávka a montáž částí elektro vč. rozvodny 10,5 kV, ASŘTP a slaboproudu pro stavbu nové výrobní jednotky polypropilenu
C&C Plast s.r.o. Výrobní závod CC Plast 2009 Stavitelství Kompletní dodávka a montáž části silnoproudu vč. rozvodny VN 22kV a trafostanice pro nový výrobní závod na zpracování plastů
UNIPETROL RPA s.r.o. Retrofit VN na Butadiene 2009 Chemie Realizační projektová dokumentace elektro a realizace retrofitu VN rozvaděčů v rámci výstavby nové výrobní jednotky Butadienu
UNIPETROL RPA s.r.o. Výměna motorů na PE 2010 Chemie Realizační dokumentace elektro, výměna stávajících motorů za nové včetně silových a ovládacích kabelů a vybavení vývodů vše za plného provozu celé jednotky
DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem Dotace amonného iontu do provozu SLKR 2009 Chemie Dodávky a montáže části SŘTP pro rozvod měření a regulace pro technologii dotace amonného iontu do provozu SLKR1. Součástí byla dodávka HW a SW Allen Bradley vč.oživení
ČEPRO a.s. Skladovací kapacity Loukov 2009 Produktovody Projekt a realizace části elektro pro první etapu výstavby nových skladovacích kapacit v lokalitě Loukov
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, a.s. Rekonstrukce řídícího systému tankoviště produktů 2009 Energetika Dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele pro rekonstrukci řídícího systémum, MaR, elektro a stáčecích ramen na tankovišti produktů
ČEPRO a.s. Koncové zařízení produktovodu 2008-2009 Produktovody Realizace silnoproudé části a MaR díla Koncové zařízení produktovodu Mstětice, Dědibaby a Třemošná
Unipetrol RPA s.r.o. Rekonstrukce rozvaděčů VN R 617 a R 627 2008-2009 Petrochemie Projekt, demontáž rozvaděče VN a dodávka nových (22 polí). Součástí je nové dozorové pracoviště, vč. napojení na ŘS. Kompletní rekonstrukce je provedena za plného provozu výroby.
DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem Závod na zpracování matečných louhů 2008-2009 Chemie Realizační projektová dokumentace, dodávka, montáž zařízení elektro vč. rozvodny 35kV, MaR a řídícího systému Allen Bradley pro novou technologii zpracování matečných louhů
MVE Nymburk, MVE Předměříce Oprava generátorů 0,4 MW a 3,2 MW 2008-2009 Energetika Kompletní oprava generátorů vč. převinutí a výměny magnetického obvodu
Česká rafinérská, a.s. Zvýšení spolehlivosti kompresoru 2512-G2 2008-2009 Petrochemie Realizační projektová dokumentace, dodávka a montáž části elektro vč.VN a ASŘTP v rámci celkové modernizace vodíkového turbokompresoru chemických výrob Kralupy nad Vltavou
Unipetrol RPA s.r.o. Zvýšení výroby polypropylenu - nová granulační linka 2008-2009 Petrochemie Výstavba nové rozvodny VN (10kV), rozvodny NN (690V, 400V), vč. rozváděčů. Kompenzace nadřazené VN rozvodny 10kV (hrazená třístupňová kompenzace)
Česká rafinérská, a.s. Přemístění elektrozařízení FAR7 2008-2009 Petrochemie Kompletní výstavba "na klíč"" nového bezobslužného velínu vč. dodávky a instalace nadřazeného řídícího a bezpečnostního systému"
Česká rafinérská, a.s. Výměna čerpadel LPG 2008-2009 Petrochemie Realizační projektová dokumentace, dodávka a montáž části elektro a ASŘTP
Česká rafinérská, a.s. Zabezpečovací systémy provozních pecí 2008-2009 Petrochemie Kompletní dodávka, montáž a oživení silnoproudých rozvodů a části MaR vč. řídícího systému při rekonstrukci zabezpečovacích systémů provozních pecí na výrobním bloku 25 v CRC KY
Unipetrol RPA s.r.o. Rekonstrukce ovládání kompresorů vodíku 2006-2009 Chemie Projekt a kompletní realizace rekonstrukce VN rozvodny, NN rozvaděčů, UPS, polní instrumentace a HW a SW nadřazeného řídícího systému
AFSI ČR Výstavba výrobního závodu v průmyslové zóně Joseph u Mostu 2008 Stavitelství Realizace části napájení výrobního areálu sestávající z venkovní trafostanice, VN rozváděče a přívodu z VN linky kabely 22 kV
INNO-COMP BOHEMIA s.r.o. Výrobní závod INNO-COMP BOHEMIA 2008 Chemie Projektová dokumentace a kompletní výstavba nové rozvodny VN (6kV) - rozvaděč obsahuje celkem 12 polí
Grand Paroisse S.A., Rouen, Francie Výrobní jednotka kyseliny dusičné 2008 - 2009 Chemie Realizace části elektro, elektrootopů (vč. RPD) a SŘTP na nově budované výrobní jednotce kyseliny dusičné o výkonu 1500 tun/den
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, a.s. Modernizace VTNČ na PPC 2007-2009 Energetika Projekt, demontáž, dodávka a montáž traf (1000KVA, 6000/2x690V), frekv. měničů (1000kW, 690V, 1080A), motorů čerpadel (900kW, 690V) vč. ŘS Honeywell pro PPC 2x185MW

INELSEV s.r.o.

Husitská 1716
434 01 Most
Email: info@inelsev.cz
 
Phone: +420 474 721 602

ID: 25001582
Tax ID: CZ25001582
Data Box ID: 3t8bw6z

INELSEV s.r.o. branch office Most

Dělnická 34
434 01 Most - Velebudice
Email: info@inelsev.cz
 
Phone: +420 474 721 602
Terms of Use | Privacy Policy
Copyrights © 2023 Inelsev