English
 

 

PROJEKTOVÁNÍ, MONTÁŽE A ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
MAR PRO RAFINERIE, PETROCHEMII A OBECNĚ PRO TĚŽKÝ
ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

 

PROČ INELSEV?

  Jsme jedna z největších firem na Českém trhu v oblasti projektování, dodávek a montáží elektro a MaR. Nejsme rodinná firma ale jako správná rodina myslíme na budoucnost a tak neustále přijímáme a vzděláváme mladé lidi. Ti vytvářejí předpoklady pro udržení společnosti na náročném trhu v těžkém zpracovatelském průmyslu. Hlavním motem společnosti je flexibilita, kvalita a rychlost.

Flexibilita

 Společnost dokáže efektivně reagovat na vnější podněty a přizpůsobit se náhlým požadavkům či změnám těchto požadavků. Jde například o mimořádné situace, nehody, vynucené odstávky technologických zařízení apod. Projektové týmy na zakázkách operativně řeší všechny dlouhodobé i okamžité potřeby zákazníka a jeho technologií a reagují na tyto potřeby.

Rychlost

 Platí, že čas jsou peníze, tedy Společnost vždy realizuje zakázky bezpečně, kvalitně a rychle. Každá hodina zkrácení termínů přináší zákazníkovi benefit z dřívějšího provozování technologie a tedy rychlejší návratnosti investice

Kvalita práce

 Kvalitní práce od přípravy nabídky, přes vyjasnění podmínek kontraktu až po realizaci a předání je nedílnou součástí naší práce. Na kvalitu dohlíží interní nezávislý inspekční orgán podřízený přímo vedení společnosti. Zároveň probíhá permanentní interní vzdělávání zaměstnanců, tak aby všichni zaměstnanci měli platná veškerá potřebná osvědčení, certifikáty apod.

NAŠE SLUŽBY

PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO, ŘÍZENÍ A MĚŘENÍ A REGULACE

 • studie, návrhy, poradenství
 • projekty pro stavební povolení
 • realizační projektová dokumentace elektro nn, vn, vvn, MaR a ŘS
 • HAZOP studie, SIL klasifikace správa dokumentace, dokumentace skutečného stavu zařízení
 • výpočty a návrhy potrubí
 • statické výpočty ocelových konstrukcí
 • konstrukční výkresy ocelových konstrukcí
 • výpočty čerpadel a regulačních ventilů

ELEKTROMONTÁŽE, MONTÁŽE MĚŘENÍ A REGULACE, POTRUBÍ A OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

 • řízení multiprofesních projektů, projekt management
 • řízení subdodavatelů
 • komplexní dodávky
 • elektromontáže napěťových hladin nn, vn a vvn montáže měření a regulace včetně instalace
 • prefabrikace potrubí
 • prefabrikace ocelových konstrukcí
 • montáž potrubí, ocelových konstrukcí a aparátů

ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ

 • správa dokumentace
 • obsluha elektrických zařízení, zajišťování, odjišťování
 • provádění měření elektrických veličin
 • provádění výchozích a pravidelných revizí bez omezení
 • pro prostory A i B opravy elektrozařízení

NOVINKY

INELSEV s.r.o.

Husitská 1716
434 01 Most
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602

IČO: 25001582
DIČ: CZ25001582
Datová schránka: 3t8bw6z

INELSEV s.r.o. provozovna Most

Dělnická 34
434 01 Most - Velebudice
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602
Terms of Use | Privacy Policy
Copyrights © 2024 Inelsev