English
 

NAŠE PRÁCE

 
 • Pec Puralube IV - Dodávka zař. MaR. pro pec D-400 a část strojní (SKID)

  Alttröglitz - Germany
  Datum realizace: -

   Vypracování realizační projektové dokumentace v části MaR. Kompletní dodávka zařízení, kabeláže, kabelových tras včetně montážních prací. Mezi dodávky zařízení patří zejména vysílače tlaku a tlakové diference, manometry, teplotní čidla, uzavírací ventily, regulační ventily, clony apod. Dále byly dodány kabely a kabelové trasy, přechodové skříňky, elektrické otápění, protipožární ucpávky. Montážní práce, individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění.

 • LR 16038 – Nová jednotka striperu kyselých vod

  Litvínov - Czechia
  Datum realizace: -

   Vypracování realizační projekty elektro, MaR, VZT, EPS a stavební ( rozvodny ). Dodávka osvětlení, tras, kabeláže, dodávka nových NN rozvaděčů. Realizace nové rozvodny NN . Montážní práce, individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění.

 • LR 15044 - výměna FM a 6 kV motorů na jednotce CCR 1392 K02/1,2

  Litvínov - Czechia
  Datum realizace: -

   Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, realizační projekty elektro, MaR, VZT, EPS, strojní a stavební. Dodávka 6kV FM , dodávka 6kV motorů, dodávka nových NN rozvaděčů, kabelové propojení. Realizace nové rozvodny NN . Montážní práce, individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění.

 • CV - Klášterec nad Ohří

  Klášterec nad Ohří - Czechia
  Datum realizace: -

   Ze stávajícího vedení VN byl napojen nový rozvaděč VN umístěný v nové odběratelské trafostanici  novou kabelovou smyčkou. Jednalo se o PS 01 – odběratelská trafostanice CV_0139 – technologická část . Do odběratelské trafostanice CV_0139 byl instalován nový rozvaděč vysokého napětí (RVN) výrobce Siemens typu 8DJH specifikace KKT. Pro připojení nové kabelové smyčky byly použity T-konektory 22kV CTS630A.

  Zemní kabelové vedení VN

   Stávající zemní kabel VN 3x 22-AXEKVCE 1x240mm2 mezi stávající DTS CV_1100 Klášterec-Pivovar a CV_0739 Klášterec-Lidl byl v zemi vytýčen, střižen. Na stávající kabel VN byla připojena nová kabelová smyčka, zhotovena novým zemním kabelem VN 3x 22-AXEKVCE 1x240mm2, která byla napojena pomocí nových přímých kabelových spojek POLJ24/1x120-240.

 • CV - Otvice Obchodní zóna – přeložka TS

  Otvice - Czechia
  Datum realizace: -

   Výstavba nové kompaktní transformační stanice s vnitřní obsluhou typu BEK 300/420 nahrazující plánovaně demontovanou kompaktní transformační stanici s venkovní obsluhou včetně přeložky kabelového vedení VN a NN.

   Stávající kabelové vedení VN 22kV typu 3x1-22kV-AVXEKVCE 1x240mm2 vedené mezi transformačními stanicemi CV_0748 – U kolejí, CV_0765 – Dopravní podnik a CV_0767 – Obchodní domy byly na pozemku p.č. 625/2 vytýčeny, dostatečně odkopány a následně přerušeny v plánovaném spojkovišti.Ve spojkovišti XS1 byly pomocí kabelových spojek typu POLJ-24 naspojkovány na nové kabely VN 22kV typu 3x1-22kV-AXEKVCE 1x240/25mm2 vedené v nové trase do místa nově umístěné kompaktní transformační stanice s vnitřní obsluhou typu BEK 300/420 od fy TECHCO, kde byly nové kabely VN ukončeny v rozvaděči VN typu 8DJH KKKT od fy SIEMENS pomocí T-konektorů typu CTS 630A 24/95-240/EGA/CZ.

 • HORNÍ BEČVA - kabelové vedení NN

  Horní Bečva - Czechia
  Datum realizace: -

  HORNÍ BEČVA – kabelové vedení NN-0,4kV

   Nové kabelové vedení NN-0,4kV navržené vodiči 2x AYKY 3x240+120 mm2 včetně použití kabelových skříní smyčkových SR 822 a SR 622 v plastovém pilíři s krytím IP44 pro připojení nabíjecích stanic elektromobilu dle standardu ČEZ.

OSTATNÍ REFERENCE

Zde naleznete kompletní seznam referencí realizovaných v letech 2010 - 2022

INELSEV s.r.o.

Husitská 1716
434 01 Most
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602

IČO: 25001582
DIČ: CZ25001582
Datová schránka: 3t8bw6z

INELSEV s.r.o. provozovna Most

Dělnická 34
434 01 Most - Velebudice
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602
Terms of Use | Privacy Policy
Copyrights © 2024 Inelsev