English
 

SEZNAM REFERENCÍ

 
INVESTOR NÁZEV AKCE ROK OBOR PŘEDMĚT
ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. Zálohované napájení hasičské stanice st. 2705 2021-2022 Petrochemie Zpracování dokumentace pro stavební povolení, zpracování realizační dokumentace, kompletní výstavba nové rozvodny včetně vnitřního vybavení, uzemnění a hromosvodu. Návrh a dodávka zálohovaného systému (UPS + motorgenerátor), dodávka a montáž NN rozvaděčů, dodávka a montážní vzduchotechniky a klimatizace.
ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce rozvaděčů NN na stavbě 1613 2021-2022 Petrochemie Zpracování realizační projektové dokumentace, kompletní odpojení stáv. kabelů a demontáž 30 polí NN rozvaděčů, dodávka nových modulárních a skříňových rozvaděčů vč. instalace a zpětné zapojení všech kabelů. Dodávka a instalace vzduchotechnicky a klimatizace v rozvodně. Instalace vstupního a dochozkového systému. Nastavení UMC modulů, ochran. Individuální a komplexní vyzkoušení a zkoušky cca 80 el. motorů.
T.EN Netherlands B.V. Nová pec BA111 - ESD HIMA 2021-2023 Petrochemie Zpracování realizační projektové dokumentace ESD HIMA pro novou pec č.11, kompletní dodávky HW a SW, dodávka a montáž kabelů, připojení a provedení zkoušek. Dodávka a montáž nové matrix panelu na velínu včetně jeho vyzkoušení.
T.EN Netherlands B.V. Nová pec BA111 2021-2023 Petrochemie Zpracování realizační dokumentace OSBL, částečné dodávky materiálu E&I, montážní práce E&I, zkoušky a asistence při najíždění nové jednotky
KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. Dodávka a montáž rozvaděčů NN 2022 Ekologie a recyklace Monitoring stávajícícho stavu instalací, realizační dokumentace pro výrobu rozvaděčů NN, dodávka rozvaděčů a samotná montáž, zkoušky.
ORLEN Service s.r.o. Instalace elektrických pohonů AUMA, R-3001R-3002 2022 Petrochemie Zpracování realizační projektová dokumentace E&I, dodávka pohonů AUMA, montáž zařízení E&I, zkoušky
CHEMINVEST s.r.o. Rozšíření skladových sil pro PP 2021-2022 Petrochemie Zpracování realizační projekotvá dokumentace E&I, dodávky a montáže E&I, EPS, zařízení staveniště
UNIPETROL RPA s.r.o. Optimalizace spalování - Pec CCR 2022 Chemie Vypracování realizačního projektu MaR, dodávky instrumentace, montáže, zkoušky, zprovoznění.
SYNTHOMER a.s. Automatické stáčení propylenu 2021-2023 Chemie Vypracování realizačních projektů technologie, elektro, MaR, strojní, strojní. Dodávka stáčecích ramen, kompresorů, ŘS, rozvaděčů MaR a elektro, frekvenčních měničů, přístrojů MaR, kabelové propojení. Montážní práce, individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění.
SYNTHOMER a.s. Skladování kyseliny MAA 2022 Chemie Vypracování realizačních projektů technologie, elektro, MaR, strojní, strojní. Dodávka čerpadel, ŘS Yokogawa, rozvaděčů, přístrojů MaR, kabelové propojení. Montážní práce, individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění.
HABRINOL Děčín s.r.o. Měření hladin toluenu a xylenu 2022 Chemie Vypracování realizačního projektu MaR, dodávky instrumentace, montáže, zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA s.r.o. Optické propoje areálu Chempark 2022 Chemie Vypracování realizačních projektů optických propojů, dodávky kompletních optických komponent, montáže, svařování optických vláken, měření, zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA s.r.o. Chezacarb - Nová chladící jednotka 2021-2023 Chemie Vypracování realizačních projektů elektro, MaR, strojní. Dodávka nové chladící jednotky, montáže, zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA s.r.o. Přemístění linky NDB z PIB 2021-2023 Chemie Vypracování realizačních projektů elektro, MaR, VZT, EPS, NO. Dodávka a montáže, zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA s.r.o. LR 2002 - výměna 6 kV motorů 2021-2023 Rafinérie Vypracování realizačních projektů elektro, MaR, strojní, strojní. Dodávka 6kV motorů, přezbrojení VN rozvaděčů, kabelové propojení. Montážní práce, individuální komplexní zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA s.r.o. Nová výrobní jednotka DCPD 2021-2022 Chemie Vypracování realizačních projektů elektro, slaboproudů, EPS, GDS. Dodávky , montáže, komplexní zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA s.r.o. LS 18038 - řízení odpadních vod na území tankoviště 2021-2022 Rafinérie Vypracování realizačních projektů elektro, MaR. Montážní práce, individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění.
ČEZ Energo, s.r.o. KGJ Zákupy 2022 Energetika Dodávky a montáže části elektro včetně vyvedení výkonu do sítě VN při instalaci nové kogenerační jednotky v plynové kotelně Zákupy
MERO ČR a.s. Výměna průtokoměrů a hustoměru na CTR 2022 Chemie a petrochemie Zajištění kompletní výměny ultrazvukových průtokoměrů DN300 pro měření průtoku ropy na Centrálním tankovišti včetně výměny hustoměru ropy
MONDI Štětí, a.s. Upgrade regeneračního kotle RK12 2022 Papírenství Dodávka a montáž části elektro pro novou technologii přívodu spalovacího vzduchu do regeneračního kotle
Lovochemie a.s. Přeložky optických a napájecích rozvodů 2022 Chemie a petrochemie Přeložky napájecích rozvodů elektro a optické kabeláže při likvidaci výrobní jednotky NPK pro okolní technologie při zachování jejich plného provozu
Synthesia, a.s. Rekonstrukce rozvodny RSS 1 2021 - 2022 Chemie a petrochemie Zpracování projektové dokumentace a realizace kompletní výměny zařízení rozvodny NN, kabelových rozvodů a provedení stavebních úprav a nové elektroinstalace rozvodny.
Ministerstvo obrany ČR Prostějov ekologizace vytápění 2021 - 2022 Energetika Projektová dokumentace a realizace části elektro při modernizaci tepelné soustavy areálu a výstavbě skladu a kotle na biomasu
PREOL, a.s. Obnova Extrakce 2021 - 2022 Chemie a petrochemie Demontážní a montážní práce při obnově stavební a technologické elektroinstalace po havárii výrobní jednotky extrakce
"Teplárna České Budějovice, a.s." Doplnění řídícího systému rozvodny 1.1 2021 Energetika Realizační projektová dokumentace, včetně dokumentace skutečného provedení. Dodávka rozvaděče ŘS, montáž nových kabelových tras s pokládkou nových napájecích a ovládacích kabelů. SW práce na ŘS EMERSON pro ovládání a signalizaci rozvodny 6kV, včetně napojení do nadstavbových systémů.
MERO ČR, a.s. Instalace přípojných míst elektrické energie 2021 Chemie a petrochemie Dodávka a instalace rozvaděčových skříní jako přípojných míst elektrické energie pro servisní činnost v areálu centrálního tankoviště ropy v Nelahozevsi.
Letiště Praha, a.s. Stáčiště leteckých pohonných hmot 2020 -2021 Ostatní Modernizace ovládání a řízení technologie stáčení leteckých pohonných hmot zahrnující výměnu rozvaděčů s frekvenčními měniči a nových motorů čerpadel v prostředí Ex.
MONDI Štětí, a.s. Project PM1 EcoVantage 2020 - 2021 Papírenství Kompletní rekonstrukce a modernizace papírenského stroje (PM1) zahrnovala vypracování projektové dokumentace v profesích MaR a elektro, výrobu rozvaděčů NN a DCS v počtu cca 150 polí. Vlastní demontážní a montážní práce probíhaly v odstávce PM1 v souběhu se všemi profesemi na stavbě
Letiště Praha, a.s. Lakovací a sušící box 2020 - 2021 Ostatní Dodávka a montáž řízení vzduchotechniky včetně systému detekce nebezpečných plynů pro nový lakovací provoz.
ČEZ Distribuce, a.s. TR Beroun - obnova transformovny (IE-12-6004102) 2019-2021 Energetika Realizace stavby „TR Beroun - obnova transformovny 110/22 kV“ č. stavby IE-12-6004102, PS10 - Rozvodna 22 kV, PS30.4 - Optická síť, PS66 - Staniční optický kabel, SO340 - vnější osvětlení, SO521.1 - Krytá rozvodna NN.
"VRŠANSKÁ UHELNÁ a.s. Lokalita Hrabák; ČR" "Modernizace dálkové pasové dopravy šíře 1200 pomocí frekvenčních měničů" 2021 Energetika Rekonstrukce dálkové pásové dopravy v rozsahu kompletní výměny (dodávka, montáž, revize, oživení a zprovoznění) silových a ovládacích rozvodů včetně rozváděčů VN, polní instrumentace včetně řídícího systému pásových dopravníků PD157 a PD158. Součástí zakázky byla realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu.
ČEZ Teplárenská, a.s. Rekonstrukce 6kV rozvodny VTK 2021 Energetika Rekonstrukce stávající kobkové rozvodny 6,3kV R6-VTK, dvousystém v rozsahu kompletní výměny (dodávka, montáž, revize, oživení a zprovoznění) silových a ovládacích rozvodů kobek č. 01-12. výměna odpojovačů, vypínačů, měřících transformátorů a sběrnic včetně řídících rozváděčů a ochran. Součástí zakázky byla realizační projektová dokumentace a dokumentace skutečného stavu vč. certifikace KKS.
"Coal Services a.s. V. Řezáče 315, 434 67 Most" PD - Výměna ochran TR Hrabák 2021 Energetika Výměna ochran, projektová dokumentace
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IE-12-4004670 LN_Hřivice,sm.Konětopy, rekonstr.NN,II.etapa" 2020 Energetika Rekonstrukce sítě NN, kabelizace obce, II. Etapa
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IE-12-4004699 MO_Most,Prok,Diviše,ppč.2597 kabelizace NN" 2021 Energetika Rekonstrukce sítě NN, kabelizace ulice Prokopa Diviše, Most
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IV-12-4018619 LT-Mrsklesy,č.p.15,30,48 posílení kNN" 2021 Energetika Rekonstrukce sítě NN, kabelizace
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IE-12-4005885 TP-Háj u Duchcova-kabelizace NN, III. etapa" 2021 Energetika Rekonstrukce sítě NN, kabelizace obce, III. Etapa
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IE-12-4006133 CV_Vysoká - kabelizace NN" 2021 Energetika Rekonstrukce sítě NN, kabelizace obce
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IE-12-4004303 LN_Velká Černoc, kab.NN,ppč.1410/17,I.etapa" 2021 Energetika Rekonstrukce sítě NN, kabelizace obce, I. etapa
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IV-12-4017513 TP_Dubí, Lidická zahradní kolonie" 2021 Energetika "Připojení nových OM - výstavba nové kompaktní trafostanice 1x630 kVA, transformátor 400 kVA. Rozvody NN po zahrádkářské kolonii."
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IE-12-4006049 TP_Jeníkov-Oldřichov dokoč. kabelizace" 2021 Energetika Rekonstrukce sítě NN, dokončení kabelizace obce
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_HZS_OE-12-4002144 CV_V-Jirkov-Boleboř-Rudoltice 173-189,MKPB" 2021 Energetika Rekonstrukce sítě NN, kabelizace obce
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IV-12-4018565 CV_Miřetice u Klášterce - LOKALITA 26 RD" 2021 Energetika "Úprava distribuční soustavy (DS) jejím rozšířením - vybudování nové distribuční trafostanice (DTS). Z nové DTS jsou vyvedeny kabely NN typu AYKY 3x240+120 které připojují (zasmyčkují) lokalitu 26 nových rodinných domů. Pro připojení jsou použity skříně SS200 a SS100."
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_VR_IE-12-4005920 LN_Bílenec - rekonstrukce vol. NN" 2021 Energetika Rekonstrukce sítě NN, kabelizace obce, I. etapa
Obec Petrohrad Veřejné osvětlení Bílenec 2021 Municipalita Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bílenec.
ČEZ Distribuce, a.s. "REA_HZS_IV-12-4019257 CV_Vrskmaň,Unisteel,TS,kVN,kNN" 2021 Energetika Nové kabelové vedení VN, NN a nová distribuční trafostanice VN/NN v obci Vrskmaň. TS je umístěna na pozemku parc.č. 574/16 v k.ú. Kyjice.
Městys Měcholupy Veřejné osvětlení Velká Černoc 2021 Municipalita Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Velká Černoc.
CHEMINVEST s.r.o. Odstranění rizika sirovodíku u externího a primárního benzinu 2020 - 2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace za části elektro, MaR, GDS. Řízení stáčení benzínu obsahující sirovodík na kolejích. Připojení a kofigurace PLC včetně úpravy SW v DCS, dodávky a instalace systému GDS včetně jeho úprav, dodávky kabelů a kabelových tras, doplnění rozvaděčů, napájení
BIS Euromont a.s. Výroba HVO na PS 2304 - Míchání tanků 2020 - 2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace za části elektro, MaR. Napojení do systému Foxboro, dodávky kabelů a kabelových tras, úpravy v zapojení a doplnění NN rozvaděčů, zhotovení napájení, řízení teploty a míchání v HVO tancích
ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. Řízení požárních vody na tankovišti Jiřetín 2020 - 2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace za části elektro, MaR, strojní, stavební. Dodávky a instalace kabelových tras, kabelů. Dodávky HW a SW a konfigurace a napojení do systému DeltaV (EMERSON). Úpravy v zapjení NN rozvaděčů vč. zhotovení napájení. Dodávky a instalace klapek s pohony AUMA vč. příslušenství
ČEPRO a.s. Rekonstrukce kompenzace 6kV, sklad Nové Město 2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, dodávka a instalace kabelových tras, dodávka a instalace NN a VN kabelů, dodávka a instalace nových kompenzačních rozvaděčů. Úpravy v zapojení VN rozvaděčů.
ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. Revitalizace CHC - Nové UPS GB1 a GB2 na CHC 2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, dodávka a instalace kabelových tras, dodávka a instalace kabelů, dodávka a instalace nových paralelních UPS. Úpravy v zapojení NN rozvaděčů. Připojení na dohledové pracoviště DP AGRO včetně instalace optického propojení staveb a kompletní zprovoznění systému.
ORLEN UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce rozvaděče MRS1 + MRS11 vč. UPS a motorgenerátoru 2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, dodávka a instalace kabelových tras, NN kabelů, dodávka a instalace systému nepřerurované dodávky el. energie tj. dodávky a instalace motorgenerátoru CAT o výkonu 300kVA, dodávky 2 ks paralelních UPS o výkonu 80kVA. Stavební úpravy strojovny pro instalace MTG stavební prostupy pod rozaděče. Dodávka a instalace nových NN rozvaděčů, transformátorů.Připojení na dohledové pracoviště DP PCH. Individuální a komplexní vyzkoušení
SYNTHOMER a.s. Vypracování HAZOP studie 2020 - 2021 Chemie Vypracování HAZOP studie pro novou plynovou kotelnu
SYNTHOMER a.s. Úprava otopu linky č.6 2020 - 2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, MaR, ŘS, stavební a strojní. Dodávky a instalace materiálu a zařízení zejména pak čerpadla, potrubí, ventilů, polní instrumentace a kabelových tras, kabelů. Stavební práce, stavební připomoce. Strojní práce, instalace potrubí, usazení čerpadla a jeho zprovoznění. Individuální a komplexní vyzkoušení. Uvedení do provozu.
BERTSCH ENERGY GmbH Nové napájení pro elektro napaječku GA 1201 R.1 a R.2 2019 - 2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, dodávka a instalace kabelových tras, VN kabelů. Úpravy v zapojení VN rozvaděčů vč. NN nástav vč. úpravy a přenastavení ochran. Stavební a výkopové práce. Připojení na dohledové pracoviště DP PCH. Individuální a komplexní vyzkoušení
BERTSCH ENERGY GmbH Nové VN přívody pro výstavbu nové kotelny na EJ, areál UNIPETROL RPA 2019 - 2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, dodávka a instalace kabelových tras, VN kabelů. Úpravy v zapojení VN rozvaděčů vč. NN nástav vč. úpravy a přenastavení ochran.Stavební a výkopové práce. Připojení na dohledové pracoviště DP PCH. Individuální a komplexní vyzkoušení
ČEPRO a.s. Rekonstrukce rozvaděče obj. 102 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace ELEKTRO, stavební a výkopové práce, dodávka a instalace NN kabelů. Dodávka a montáž NN rozvaděčů. Dodávka a instalace pouličního osvtlení. Individuální a komplexní vyzkoušení
UNIPETROL RPA s.r.o. Instalace systému COMBUSTIONONE pro pece BA-108, 109 A 110 NA EJ 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a realizace na instalaci systému optimalizace spalování , včetně dodávky rozvaděčů, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras. Nové rozvaděč MaR a elektro.
UNIPETROL RPA s.r.o. Nasazení řídícího systému Delta V na vodárnu 230 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a realizace na nahrazení stávajícího ŘS , včetně výměny rozvaděče, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras. Nové rozvaděč MaR, UPS systémy, optické propojení a ukončení komunikace s dalšími prvozy.
UNIPETROL RPA s.r.o. Automatizace plynových hořáků K19 na T700 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a realizace na nahrazení stávající automatiky hořáků, pro kotel K19, včetně výměny rozvaděče, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras. Nový rozvaděč MaR, osazení PLC systému Siemens SIMATIC S7-1500.
UNIPETROL RPA s.r.o. Striper kyselých vod 2018-2019 Chemie Zpracování projektové dokumentace silnoproudu, měření a regulace EPS, GDS. Výstavba nové rozvodny NN, dodávka rozvaděčů, kabelových tras, kabeláže, osvětlení včetně NO s ústřednou CBS. Provedení individuálních zkoušek, zprovoznění, revize. Zpracování projektové dokumentace MaR, a ŘS, dodávky a instalace polní instrumentace, dodávky a instalce kabeláže a kabelových tras, dodávky HW a SW pro ŘS Foxboro, dodávka a montáž GDS, EPS
UNIPETROL RPA s.r.o. Automatický zázkok rozvaděčů na provozu NRL 2019-2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace , dozbrojení rozvaděčů VN, NN, kabelové propojení jednotlivých rozvaděčů. Provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
UNIPETROL RPA s.r.o. Vybudování dohledového pracoviště na území Rafinérie 2019-2021 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávka nových rozvaděčů, optické propojení. Vytvoření nového systému pro dohledové pracoviště. Provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
UNIPETROL RPA s.r.o. Elektrické otápění nového potrubí zaolejovaných vod 2019-2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, silnoproudui. Dodávka a montáž nových otápěcích rozvaděčů, průtokoměru, el. otápění, úprava DCS. Provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce tanku TSB 2019-2020 Chemie Zpracování projektu silnoproudu a MaR. Kompletní dodávky a montáže pro uzemnění, osvětlení nového tanku, měření . Provedení zkoušek, zprovoznění, revize
CB&I s.r.o. NHCU Rehabilitation 3rd phase 2020 Chemie Dodávka a montáž NN rozvaděčů, úpravy VN rozvaděčů R6.1 a R6.2 Dodávka a montáž polní instrumentace včetně nastavení a oživení, dodávka a montáž elektrického a parního otápění
Union Lesní brána a.s. Napájení RTX vany 2020 Chemie Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž rozvaděče VN 10kV, transformátoru a rozvaděčů NN, kabelové propojení včetně tras. Nastavení a uvedení do provozu.
UNIPETROL RPA s.r.o. Náhrada rozvaděčee MNSiS na vodárně 02 2020 Chemie Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž nového rozvaděče NN včetně uvedení do provozu. Demontáž a likvidace starého rozvaděče NN.
UNIPETROL RPA s.r.o. Kralupy - KR20014_ vymena rozvadece TR8616_B 2020 Chemie Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž nového rozvaděče VN 6kV včetně napojení a uvedení do provozu.
ABB s.r.o./ UNIPETROL RPA s.r.o. Retrofit VN polí na T 700 2020 Chemie Dodávka a montáž NN nástaveb pro VN rozvaděče RWA1 a RWD1 včetně výměny měřících transformátorů, úprav VN polí a kabelového napojení.
HABRINOL DĚČÍN s.r.o. Vypracování studie HAZOP 2020 Chemie Vypracování studie HAZOP.
HÜTTENES ALBERTUS CZ s.r.o. Oprava vzduchové trasy 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, dodávka přístrojů, rozvaděčů, kabelů a kabelových tras
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce části zařízení MaR - Čpavek 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, dodávka přístrojů, rozvaděčů, kabelů a kabelových tras
Icopal Vedag s.r.o. Rekonstrukce kotelny 2020 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace a elektro.
UNIPETROL RPA s.r.o. Kralupy - KR19018_ vymena rozvadece TR8616_A 2019 Chemie Vypracování projektové dokumentace, dodávka a montáž nového rozvaděče VN 6kV včetně napojení a uvedení do provozu.
ABB s.r.o./ UNIPETROL RPA s.r.o. Retrofit VN polí na T 700 2019 Chemie Dodávka a montáž NN nástaveb pro VN rozvaděče RWB1 a RWC1 včetně výměny měřících transformátorů, úprav VN polí a kabelového napojení.
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce osvětlení na vodárně 2019 Chemie Zpracování technického návrh pro výměnu stávajicího osvětlení, zpracování realizační projektové dokumentace. Demontážní práce stávajicího osvětlení a instalace nového osvětlení. Regulace svítidel byla navržena pomocí DALI sběrnice, kde samotná svítidla jsou regulována denním přísvitem.
HABRINOL DĚČÍN s.r.o. Nové zásobníky produktu 2019 Chemie Vypracování projektové dokumenatace, dodávka a montáž elektropneumatického terminálu s ProfiBus komunikací. Dodávka a montáže kabelových tras a signalizačních a ovládacích kabelů. Dodávka a montáž nových sdružovacích skříní.
Synthos Kralupy Regulace teploty v zásobnících H72ab a H74b 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, silnoproudu a strojních úprav při obnově automatické regulace teploty v zásobnících
Synthos Kralupy Destilace Butadieenu 2018 Chemie Realizace části elektro a měření a regulace při výstavbě nové jednotky Destilace butadienu, pro čištení vstupního butadienu
ČEPRO a.s. Nový skříňový rozvaděč NN v trafostanici 256 2018 Rafinérie Součástí díla byla výměna stávajícího NN rozvaděč o 7 polích za nový o shodné el. výbavě včetně odpojení a zpětného připojení všech kabelů. Individuální a komplexní vyzkoušení
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce osvětlení stavby 1614 (sklad Chezacarb) 2018 Chemie Předmětem realizace byla kompletní výměna 120ks stávajícího osvětlení skladovací haly za nová LED svítidla včetně kompletních kabelových tras a kabeláže. Součástí bylo i individuální a komplexní vyzkoušení.
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce osvětlení na čpavku - strojovna (LED) 2018 Chemie Předmětem realizace byla kompletní výměna 135ks stávajícího osvětlení strojovny za nové LED svítidla určené do Ex prostředí včetně kompletních kabelových tras a kabeláže. Součástí bylo i individuální a komplexní vyzkoušení.
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce rozvaděče a elektrorozvodu pro výměník E-903A 2018 Chemie Předmětem realizace byla výměna stávajícího přetlakového rozvaděče v Ex prostoru za nový včetně úpravy připojovacího místa vzduchu a zhotovení nového napájení, tj. instalace nového napájecího kabelu. Součástí rozvaděč byla dodávka řídící jednotky pro řízení profuku a udržování rozvaděče pod neustálým tlakem. Stavební a výkopové práce. Individuální a komplexní vyzkoušení
UNIPETROL RPA s.r.o. Revitalizace požárních stanic st. 2705 a st. 7202 2018 Chemie Dílo spočívalo v realizaci dle předložené projektové dokumentaci, kde došlo k výměně kompletního osvětlení v prostorách hasičských stanic stavby 2705 a stavby 7202. Byla navržená LED svítidla, která byla instalována do rastrového podhledu. Další částí revitalizace byla instalace 23 ks vnitřních klimatizačních jednotek včetně instalace veškerého příslušenství
ABB s.r.o. Inteligentní systém pro napájení Petrochemie 2017-2018 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace. Realizace spočívala ve výměně 32 terminálů ABB včetně vnitřního vydrátování v NN nástavbě. Připojení nových terminálů do ŘS MiroScada. Vytvoření nového autonomního SW na dohledovém pracovišti pro řízení odpínání záteže při signálu o přetížení napájecích VN transformátorů. Individuální a komplexní vyzkoušení.
ČEPRO a.s. Rekonstrukce hydrantové sítě, Čepro, sklad Loukov 2018 Chemie Realizace části MaR, elektro a ASŘTP
UNIPETROL RPA s.r.o. Revitalizace POX - elektromotorypro POX 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace a strojních úprav.
HABRINOL DĚČÍN s.r.o. Měření rozvaděčů termovizní technikou 2018 Chemie Měření rozvaděčů termovizní technikou
HABRINOL DĚČÍN s.r.o. Plnící a skladovací místo IBC kontejnerů, stáčení do AC 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace a strojních úprav.
UNIPETROL RPA s.r.o. Instalace nového zařízení MaR na výrobně ČP-DSČ 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace a strojních úprav.
UNIPETROL RPA s.r.o. Výměna ovládacích armatur pro spouštění parních clon 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace a strojních úprav.
UNIPETROL RPA Instalace nového pojišťovacího ventilu na koloně DA-701 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky ventilů a realizace. Zapojení nových měření do řídícího systému ABB, provedení zkoušek a revizí.
Synthos Kralupy Měření průtoku DKE - Etylbenzen II 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky průtokoměru a realizace. Zapojení nových měření do řídícího systému Delte-V, provedení zkoušek a revizí.
Synthos Kralupy Dusíkové napojení produktovodu EB 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky přístrojů a realizace. Zapojení nových měření do řídícího systému Foxboro, provedení zkoušek a revizí.
UNIPETROL RPA s.r.o. Automatizace ostřikovačů a ofukovačů K14 na T700 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a realizace na nahrazení stávající automatiky kyvných, dlouhovýsuvných ofukovačů a rotačních ostřikovačů (OF-OS) pro kotel K16, včetně výměny rozvaděče, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras. Nový rozvaděč MaR, osazení PLC systému Siemens SIMATIC S7-1500.
UNIPETROL RPA s.r.o. Automatizace ostřikovačů a ofukovačů K19 na T700 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a realizace na nahrazení stávající automatiky kyvných, dlouhovýsuvných ofukovačů a rotačních ostřikovačů (OF-OS) pro kotel K16, včetně výměny rozvaděče, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras. Nový rozvaděč MaR, osazení PLC systému Siemens SIMATIC S7-1500.
SANDVIK Výměna rozvaděče Ro1-104 2018 Ostatní Zpracování projektové dokumentacea a realizace výměny srávajícího rozvaděče, provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
PROFOL Czech s.r.o. Nová skladovací hala 2018-2019 Ostatní Zpracování projektů silnoproudu + otápění pomocí e. SAHAR. Kompletní dodávky a montáže NN rozvaděčů, kabelových tras, kabelů , osvětlení, nastavení, provedení zkoušek, zprovoznění, revize
UNIPETROL RPA s.r.o. Soběžný regulovatelný přístřik maziprodiktů z tankoviště C na K56 2018-2019 Rafinerie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, silnoproudu a strojní části. Dodávka a montáž nového rozvaděče RD pro napojení nových průtokoměrů. V části měření dodávka a montáž proůtokoměrůch, ventilů, úprava DCS. V strojní části demontáž potrubí a dodávk a montáž nového potrubí . Provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
UNIPETROL RPA s.r.o. Nástřik aditiv do proudu VFCR 2018-2019 Rafinerie Zpracování realizační dokumentace Elektro a MaR, zajištění dodávek, úprava NN rozvaděůe, dodávka nových NN rozvaděčů, el. otápění, kabelové trasy , kabelové rozvody. V části MaR dodávka přístrojů polní instrumentace propojení do stávajíčího ŘS. Provedení individuelních zkoušek, zprovoznění, revize.
UNIPETROL RPA s.r.o. Výměna tanku 5710 - E18 2018 Rafinérie Zpracování projektu silnoproudu. Kompletní dodávky a montáže pro uzemnění, osvětlení nového tanku 5710-E18. Provedení zkoušek, zprovoznění, revize
CHEMINVEST s.r.o. PS20 - Zkapacitnění jímky 7609 2018 - 2019 Chemie Dodávka a montáž nových rozvaděčů, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace. Napojení technologie do ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
CHEMINVEST s.r.o. Trasa požární integrity 7521 - ISBL 2018 Chemie Dodávka a montáž kiosku včetně ústředny nouzového osvětlení, klimatizace a kompletní sprovoznění a uvedení do provozu.
AIR PRODUCTS Instalace kompenzace R10.1/19 2018 Chemie Montáž a napojení kompenzačního rozvaděče včetně úprav VN pole.
ABB s.r.o./ UNIPETROL RPA s.r.o. Retrofit VN polí na T 700 2018 Chemie Dodávka a montáž NN nástaveb pro VN rozvaděče RWB2 a RWC2 včetně výměny měřících transformátorů, úprav VN polí a kabelového napojení.
Net4Gas Modernizace a rozšíření kapacity KS HSKA 2019 Plynárenství Zpracování projektové dokumentace a realizace dodávek a prací pro rozšíření kapacity hraničná přdávací stanice plynu do Německa
Bayernoil, Germany Rekonsrukce rafinérských provozů 2019 Chemie Provádění montážních prací elektro a instrumentace při rekonstrikci provozních souborů v rafinérském závodě ve Vohburgu (Germany)
Constelium Děčín Výrobní haly č. 32, 33, 34 2019 Stavitelství Supply and installation of a part of the MaR and spatial detection of gas during the construction of the three new production units
Slovnaft a.s. MC/CC4-MOC788 žaluzie CHV1-20 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro uzemnění konstrukce žaluzií a oprava svodů na chladících věžích IV.
Slovnaft a.s. Výmena klimatizačných zariadení v areálu Slovnaft 2018 Chemie Výměna klimatizačních zařízení v areálu Slovnaft (Bratislava), provozy P2, P3, P4, P5, P7, P82.
Slovnaft a.s. "LOG/MC18/144/ZVHH/CA/Inštalácia ultrazvukových prietokomerov na plniace ramená v obj. 360 " 2018 Chemie Instalace ultrazvukových průtokoměrů na plnící ramena do ŽC. Terminál Horný Hričov
Slovnaft a.s. Výmena klimatizačných zariadení v areálu Slovnaft 2018 Chemie Výměna klimatizačních zařízení v areálu Slovnaft (Bratislava), provozy P2, P3, P4, P5, P7, P82.
Slovnaft a.s. Rekonštrukcia bočnej filtrácie na CC1 2018 Chemie Vypracování prováděcího projektu rekonstrukce a výměny armatur pískové filtrace na cirkulačním centru CC1
Slovnaft a.s. MOC15_490_FCC_RPD_Ochrana čerpadel KSB 2018 Chemie "Spoľahlivejší chod a zvýšený stupeň ochrany čerpadiel 15P101AB, 15P103AB, 15P111AB bude zabezpečený snímaním zahltenia čerpadiel inštaláciou snímača hladiny na sacej strane. "
Slovnaft a.s. MC17_BRRED_1198_Vypracovanie RPD - Doplnenie osvetlenia pre obslužné plošiny na VJ RR 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro osvětlení tří plošin na vodíkové jednotce.
Slovnaft a.s. LOG_MC18_227_PČ_CA_Osadenie havarijneho stop ventilu 2018 Chemie Osazení havarijního stop ventilu v přístavu terminálu Bratislava.
Slovnaft a.s. LOG_MC18_199_PŽC_CA_Odkalovanie odplynu 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro odkalení kondenzátu z potrubí.
Slovnaft a.s. MOC15_BFCCU_654_Instalace KZ v RNN6601 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro doplnění chlazení v rozvodně RNN6601.
Slovnaft a.s. MOC15_BHPP1_652_Instalace KZ v RVN5603 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro doplnění chlazení v rozvodně RNN5603.
Slovnaft a.s. MOC15_BVDU5_653_Instalace KZ v RVN5602 2018 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro doplnění chlazení v rozvodně RNN5602.
MONDI Štětí Instalace elektrického otápění 2018 Papírenství Vypracování projektové dokumentace a kompletní dodávky a montáž elektrického otápění potrubí v několika výrobních jednotkách, celkévá délka otápěného potrubí ccy ….. Metrů.
Synthos Kralupy Regulace teploty v zásobnících H72ab a H74b 2018 Chemie Zpracování projektové dokumentace a realizace části měření a regulace, silnoproudu a strojních úprav při obnově automatické regulace teploty v zásobnících
MONDI Štětí Modernizace jednotky Kaustifikace 2018 Papírenství Kompletní zajištění prací v části instrumentation na modernizaci a rozšíření výrobní jednotky kaustifikace
Synthos Kralupy Destilace Butadieenu 2018 Chemie Realizace části elektro a měření a regulace při výstavbě nové jednotky Destilace butadienu, pro čištení vstupního butadienu
BLIZZARD Žebrák BLIZZARD Žebrák EAME Overhaul Product Center 2017 Stavitelství Dodávka a montáž části MaR a prostorové detekce plynu při výstavbě první výrobního závodu a zkušebního areálu
MONDI Štětí, a.s. MONDI - převíječka - montážní/demotážní práce 2017 Papírenství Kompletní montážní práce při výměně a přepojování řídících systémů v provozní technologii během odstávky provozů
Pivovar Velké Březno Heineken Velké Březno – rozšíření ploch areálu závodu pivovaru 2017 Stavitelství Zajištění kompletní dodávky a nstalace silnoproudých rozvodů při rozšíření skladovacíchploch areálu závodu pivovaru
innogy Gas Storage, s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodu PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách erálu PZP Háje
Net4Gas, s.r.o. Modernizace kompresorové stanice Kouřim 2016 - 2017 Plynárenství Vypracování realizační projektové dokumentace, dodávky a montáž části elektro při kompletní modernizaci kompresorové stanice Kouřim.
"DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem" Rekonstrukce kompresoru na SLKR I 2016 - 2017 Chemie a petrochemie Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace části MaR včetně řídícího systému a silnoproudu při instalaci kompresoru na jednotce likvidace kyselých roztoků
Lovochemie a.s. Univerzální granulační linka 2016 - 2017 Chemie a petrochemie Realizace části MaR při výstavbě nové výrobní jednotky granulace a výroby dusičnanu amonného
KISWIRE CORD CZECH s.r.o. Kiswire Žatec 2016 - 2017 Stavitelství Dodávka a montáž části MaR vč. řídícího systému a prostorové detekce plynu při výstavbě první etapy výrobního závodu
innogy Gas Storage, s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách areálu PZP Háje - Hromosvody s použitím vodičů HVI
"YARA AB Švédsko" PROJECT NITRIC ACID 685 MTPD, YARA AB 2016 Chemie a petrochemie Dodávka a instalace uzemnění pro stavební části nově budované jednotky na výrobu kyseliny dusičné
"JSMR Synthetic Rubber ZRT Hungary" JSR MOL SYNTHETIC RUBBER ZRT 2017 Chemie Realizace části měření a regulace při výstavbě nové jednotky pro výrobu syntetického kaučuku v lokalitě Tiszaújváros
NOVASPORT Rekonstrukce brusky BOSSI č.2 2017-2018 Ostatní Vypracování projektové dokumentace, dodávka ex. motorů, svítidel, kabelové propojení,individuelní a komplexní zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA s.r.o. PE3 - OSBL Electrical Part 2016 - 2019 Chemie Dodávka a montáž NN a VN části při výstavbě jednotky na výrobu polyetylénu včetně projektové dokumentace - část OSBL. Dodávky a montáže VN rozvaděčů, VN transformátorů, Frekvenčních měničů 6kV, VN kabelů, NN rozvaděčů, NN kabelů, systému UPS (5kVA), Diesel agregátu (2500kVA), kabelových tras. Kompletní instalace rozvodny OSBL (osvětlení, nouzového osvělení, vzduchotechnika, klimatizace, EPS, EZS, kamery, docházkový systém).
UNIPETROL RPA s.r.o. LR 15044 - výměna FM a 6 kV motorů na jednotce CCR 1392 K02/1,2 2016-2018 Rafinérie Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, realizační projekty elektro, MaR, VZT, EPS, strojní a stavebí. Dodávka 6 kV FM , dodávka 6kV motorů, dodávka nových NN rozvaděčů, kabelové propojení. Realizace nové rozvodny NN . Montážní práce, indiviuelnía komplexní zkoušky, zprovoznění.
Slovnaft a.s. "MOC13/BGHCK/36_Inštalácia FM pre EM MW103.101B,D,F;MW101.101A " 2017 Chemie Instalace nových frekevenčních měničů za účelem plynulé regulace ventilátorů.
Slovnaft a.s. ZVZ/MC17/ZVHH/CA/Inštalácia ultrazvukových prietokomerov 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro montáž nových ultrazvukových průtokoměrů za účelem automatizace plnění cisteren.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce klimatizací v areálu Slovnaft 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace s posouzením tepelných zisků a výměnou stávajících klimatizací.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce svítidel na vzduhové kompresorovně 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro montáž nového osvětlení v kompresorovně.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce trafostanice TS10B 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro vytvoření nové kioskové trafostanice TS10B.
Slovnaft a.s. Náhradní propoj mezi HT4 a BS1 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro náhradní propoj VN kobek 6 kV.
Slovnaft a.s. Premiestnenie signálov z bl. 62 (SPF) na bl.51 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro přemístění signálů ze stávajícího PLC.
Innogy Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách areálu PZP Háje - Hromosvody s použitím vodičů HVI
BLIZZARD Žebrák BLIZZARD Žebrák EAME Overhaul Product Center 2017 Stavitelství Dodávka a montáž části MaR a prostorové detekce plynu při výstavbě první výrobního závodu a zkušebního areálu
MONDI Štětí, a.s. MONDI - převíječka - montážní/demotážní práce 2017 Papírenství Kompletní montážní práce při výměně a přepojování řídících systémů v provozní technologii během odstávky provozů
Pivovar Velké Březno Heineken Velké Březno – rozšíření ploch areálu závodu pivovaru 2017 Stavitelství Zajištění kompletní dodávky a nstalace silnoproudých rozvodů při rozšíření skladovacíchploch areálu závodu pivovaru
innogy Gas Storage, s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodu PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách erálu PZP Háje
ČEPRO a.s. Měření hladin obj 190 a 194 2017 Chemie Zpracování projektové dokumentace MaR, dodávka a výměna hladinoměrů v objektech 190 a 194. Umístění nových hladinoměrů a displejů a drobné strojní úpravy.
UNIPETROL RPA s.r.o. Zajištění nového ST potrubí páry pro fléru PE 2017 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a instalace přístrojů, PLC a SW, včetně dodávky rozvaděče, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras.
UNIPETROL RPA s.r.o. Automatizace ostřikovačů a ofukovačů K16 na T700 2017 Chemie Zpracování projektové dokumentace, dodávky a realizace na nahrazení stávající automatiky kyvných, dlouhovýsuvných ofukovačů a rotačních ostřikovačů (OF-OS) pro kotel K16, včetně výměny rozvaděče, kabeláže, místních ovládacích skříní a dopojení kabelových tras. Nový rozvaděč MaR, osazení PLC systému Siemens SIMATIC S7-1500.
NEMAK Czech Republic Nové klimatizační jednotky pro kanceláře v AB 2017 Ostatní Zpracování projektové realizační dokumentace, dodávka klimatizačních jednotek , elektro připojíní, individuelní a komplexní zkoušky, zprovoznění
NEMAK Czech Republic Napojení nové technologie v nové výrobní hale obrábění 2017 Ostatní Dodávka technického řešení, dodávka kabelových tras, kabeláže, napojení nové technologie, individuelní zkouškya komplexní zkoušky, zprovoznění
UNIPETROL RPA s.r.o. / ABB s.r.o. Retrofit VN polí na T 700 2017 Chemie Dodávka a montáž NN nástaveb pro VN rozvaděče RWD2 a RWA2 včetně výměny měřících transformátorů, úprav VN polí a kabelového napojení.
ABB s.r.o. R22kV Triangle - rozšíření rozvodny 2017 Ostatní Kompletní montáž nových 10 polí rozvaděče AVA 22kV. Demontáž stávajících rpolí rozvaděče a jejích přemístění a napojení.
Unipetrol RPA Dávkování peroxidu na granulační lince F1 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, kompletní realizace v části elektro, MaR a strojní.
ČEPRO a.s. Rekostrukce zaolejované kanalizace 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace v části elektro a MaR.
Habrinol Děčín Oprava řídícího systému ve výrobně PTS 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, oprava formou výměny řídícího systému Siemens Simatic
Unipetrol RPA Skladování plastů - Sever 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace vzduchotechniky, měření a regulace, elektronické požární signalizace
Habrinol Děčín Rozvod dusíku do reaktorů 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace v části elektro a MaR.
Unipetrol RPA Instalace měření na chladícím okruhu čpavku 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace v části elektro a MaR.
Unipetrol RPA Náhrada elektroventilů na výrobně čpavku 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace, realizace v části elektro a MaR.
ČEPRO a.s. Rekonstrukce elektroinstalace objektu 234, Hněvice 2017 Rafinérie Dodávky materiálu, montážní a demontážní práce, stavební práce, výkopové práce, instalace osvětlení, nouzové osvětlení, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
UNIPETROL RPA s.r.o. Výměna frekvenčních měničů DANFOSS na st. 9851 2017 Chemie Dodávka a montáž nových frekvenčních měničů DANFOSS, demontáž stávajciho zařízení a instalace nového, nastavení a parametrizace FM.
Slovnaft a.s. "MOC13/BGHCK/36_Inštalácia FM pre EM MW103.101B,D,F " 2017 Chemie Instalace nových frekevenčních měničů za účelem plynulé regulace ventilátorů.
Slovnaft a.s. ZVZ/MC17/ZVHH/CA/Inštalácia ultrazvukových prietokomerov 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro montáž nových ultrazvukových průtokoměrů za účelem automatizace plnění cisteren.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce klimtizací v areálu Slovnaft 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace s posouzením tepelných zisků a výměnou stávajících klimatizací.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce svítidel na vzduhové kompresorovně 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro montáž nového osvětlení v kompresorovně.
Slovnaft a.s. Rekonstrukce trafostanice TS10B 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro vytvoření nové kioskové trafostanice TS10B.
Slovnaft a.s. Náhradní propoj mezi HT4 a BS1 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro náhradní propoj VN kobek 6 kV.
Slovnaft a.s. Premiestnenie signálov z bl. 62 (SPF) na bl.51 2017 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro přemístění signálů ze stávajícího PLC.
Innogy Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace areálu PZP Tvrdonice - Hromosvody s použitím vodičů HVI
ČEPS, a.s. Rekonstrukce areálu energetiky BHD, budovy E a F 2016 - 2017 Stavitelství Kompletní dodávky a montáže části silnoproudých a slaboproudých rozvodů při rekonstrukci stávající a výstavbě nové budovy v areálu ČEPS Praha
Net4Gas, s.r.o. Modernizace kompresorové stanice Kouřim 2016 - 2017 Plynárenství Vypracování realizační projektové dokumentace, dodávky a montáž části elektro při kompletní modernizaci kompresorové stanice Kouřim.
"DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem" Rekonstrukce kompresoru na SLKR I 2016 - 2017 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace části MaR včetně řídícího systému a silnoproudu při instalaci kompresoru na jednotce likvidace kyselých roztoků
Lovochemie a.s. Univerzální granulační linka 2016 - 2017 Chemie Realizace části MaR při výstavbě nové výrobní jednotky granulace a výroby dusičnanu amonného
KISWIRE CORD CZECH s.r.o. Kiswire Žatec 2016 - 2017 Stavitelství Dodávka a montáž části MaR vč. řídícího systému a prostorové detekce plynu při výstavbě první etapy výrobního závodu
NOVASPORT Rekonstrukce brusky BOSSI č.1 2016-2017 Ostatní Vypracování projektové dokumentace, dodávka ex. motorů, svítidel, kabelové propojení,individuelní a komplexní zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA s.r.o. Výstavba nové rozvodny 6,3kV/0,525kV na T700 2016 - 2017 Chemie Výstavba nové rozvodny 6,3/0,525kV včetně projektové dokumentace. Dodávka stavebních prací, transformátorů 6,3/0,525kV, rozvaděčů 525V, osvětlení a retrofit napájecích polí VN.
LINDE AG Rekonstrukce EJ po požáru 2016 - 2017 Chemie Kompletní demontáž zařízení Elektro a MaR zasažených při požáru (kabelové trasy, kabely, zařízení), montáž nových zařízení, kabelových tras, pokládka cca 500 km nových kabelů elektro a MaR, zapojení zařízení, oživení a zkoušky.
Innogy Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Háje 2017 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách areálu PZP Háje - Hromosvody s použitím vodičů HVI
RWE Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Lobodice 2016 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách areálu PZP Lobodice - Hromosvody s použitím vodičů HVI
UNIPETROL RPA Dodávka 17 kusů ventilů pro OSBL - PE3 2016 Chemie Dodávka 17 kusů ventilů pro OSBL včetně projektové dokumentace a technické dokumentace
Draslovka Kolín Vypracování zapojovacích schémat pro RIO 2016 Chemie Zpracování projektové dokumentace MaR pro místa vlakového a automobilového stáčení
UNIPETROL RPA Nová trasa LPG pro pyrolýzní pece 2016 Chemie Zpracování projektové dokumentace MaR, dodávka přístrojů a montáž MaR, dodávka a montáž ESD HIMA
RWE Gas Storage s.r.o. Rekonstrukce bleskosvodů PZP Lobodice 2016 Plynárenství Vypracování projektové dokumentace a realizace kompletní rekonstrukce bleskosvodů na všech budovách a sondách erálu PZP Lobodice
"YARA AB Švédsko" PROJECT NITRIC ACID 685 MTPD, YARA AB 2016 Chemie Dodávka a instalace uzemnění pro stavební části nově budované jednotky na výrobu kyseliny dusičné
UNIPETROL RPA s.r.o. PE3 - OSBL Instalace 2016 Chemie Dodávka a montáž NN a VN části při výstavbě jednotky na výrobu polyetylénu
UNIPETROL RPA Náhrada motorů 500V v Exd provedení na EJ 2016 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace, dodávka a montáž 12 ks elektromotorů včetně silových ovládacích a signalizačních kabelů. Dodávka a montáž místních ovládacích skříní. Připojení na dohledové pracoviště E-tablo a připojení do bezpečnostního systému HIMA na EJ.
SULTRADE Praha spol. s r.o. Náhrada čerpadel GA 101A/R a GA 112A/R na EJ 2016 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace, dodávka a montáž nových kabelových tras, dodávka a montáž nových silových, ovládacích a signalizačních kabelů. Dodávka a montáž nových frekvečních měničů od výrobce ABB, stavební práce a prostupy, dodávka a montáž nových místních ovládacích skříněk. Připojení do dohledového pracoviště E-tablo, připojení do bezpečnostního systému HIMA.
UNIPETROL RPA Výměna ESD HIMA systému na kotelně 2016 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace, výroba nových skříní pro bezpečnostní systém HIMA, Demontáž stávajicích rozvaděčů, instalace nových rozvaděčů včetně přepojení všech stávajících kabelů, indiviuální a komplexní vyzkoušení.
UNIPETROL RPA Rozšíření ESD HIMA systému pro nové pece BA 107-110 2016 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace pro rozšíření stávajicího bezpečnostního systému HIMA, dodávka a montáž nových rozvaděčů, dozbrojení stávajících rozvaděčů AV 7, 8 o nový SWESD HIMA. Návrh a zpracování SWESD HIMA. Zhotovení kabelových tras, pokládka a zapojení kabelů.Individuální a komplexní vyzkoušení.
Technip Benelux Rozšíření ESD HIMA systému pro nové pece BA 101-106 2016 Chemie Dodávka a montáž nových rozvaděčů, pokládka a zapojení kabelů. Individuální a komplexní vyzkoušení.
ABB s.r.o. Výměna mechanických ochran VN na rozvodně st. 8401 2016 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace. Realizace spočívala v rekonstrukci 22 VN polí stávajicícho 6kV rozvaděče, kde došlo k instalaci VN ochrany od ABB, výměněně průběžného vedení ovládacího napětí, kompletní výměně NN nástavby včetně kompletního vydrátování. Připojení nových VN ochran do ŘS MiroScada, Připojení na dohledové pracoviště E-tablo. Individuální a komplexní vyzkoušení.
Invensys Up-grade stanic AW a WP, up-grade FBM100 2016 Chemie Projektová dokumentace pro realizaci, dodávky kabeláže a rozvaděčů, instalace karet ŘS, zprovoznění a zkoušky obvodů. Dokumentace skutečného provedení.
SANDVIK Rekonstrukce pohonů strkače a tlačky poutnic 106 a 109 2016 Ostatní Dopracování realizační dokumentace, dodávka nových motorů, frekvenčních měničů, instalace nového napájení a přezbrojení rozvaděčů NN. Zkoušky a zprovoznění zařízení.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Production of Keroserne JET A1 2016 Rafinérie Zpracování realizační dokumentace Elektro a MaR, zajištění dodávek, úprava VN rozvaděče, dodávka nových NN rozvaděčů, nové kabelové trasy + kabelové rozvody, MaR dodávka přístrojů polní instrumentace (RV, Hladinoměrů, převodníků tlaku a teploty…) propojení do stávajíčího ŘS fy. Foxboro. Dodávka HW a SW stávajícího ŘS Foxboro.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Zvýšení spolehlivosti jednotky CCR 2016 Refinérie Zajištění dodávek, úprava NN rozvaděče, dodávka nových NN rozvaděčů, nové kabelové trasy + kabelové rozvody. Zkoušky, zprovoznění.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Zvýšení spolehlivosti čerpadla P1310-P02/1 2016 Rafinérie Zpracování realizační projektové dokumentace elektro + MaR. Dodávka nového 6kV motoru do EX prostředí. Úprava VN rozvaděče, SW úpravy systému DCS , zkoušky, oživení.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. LR 13034 Zajištění provozuschopnosti silničního terminálu v Jiřetíně 2016 Rafinérie Modernizace silničního terminálu v Jiřetíně část MaR a elektro. Výměna stávajícího systému řízení plnění do autocisteren fy MFX za systém FCM II firmy Toptech Systems, Inc. Výměna bezpečnostího PLC SIMATIC S5 za S7. Úpravy SW v systému COTAS a uvedených systémech. Vyměněna veškerá kabeláž, sdružovací skříně a teploměry na stáčecích ramenech. Úpravy v nové technické místnosti a rozvodně. Uvedení nového zařízení na trh (stanovených měřidel) dle MID ve spolupráci s ČMI.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. LR 14059 -WET STOCK LOSSES/EXICSE TAX DUTY EQUIPMENT. Měření vstůpů a výstupů kapalných produktů z daňových skladů České rafinérské Litvínov 2016 Rafinérie Dodávka a montáž 34 ks měřících sestav stanovených měřidel (hmotnostní průtokoměr, teploměr a tlakoměr) včetně uvedení na trh dle MID. Úpravy SW stávajících DCS a PLC.
UNIPETROL RPA s.r.o. PE3 - OSBL Basic Design a Detail Design 2015 - 2016 Chemie Vypracování projektové dokumentace pro část elektro (NN a VN) pro novou jednotku výroby polyetylénu
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce etylénové jednotky 2015 - 2015 Chemie Dodávky a montáže části elektro, ASŘTP, GDS a FDS při kompletní rekonstrukci etylénové jednotky
Česká rafinérrská a.s. Silniční terminál Jiřetín 2015-2016 Chemie Výměna řídicího systému pro silniční terminál výdeje pohonných hmot Jiřetín
Plzeňská teplárenská, a.s. ZEVO Chotíkov 2015-2016 Energetika Dodávka a montáž VN a NN elektro a části ASŘTP pro výstavbu nového energetického zdroje a spalovny komunálního odpadu v Plzni
RWE Gas Storage s.r.o. Měření tlaků v mezikruž sond 2016 Plynárenství Realizace profese elektro a MaR pro měření tlaků v mezikruží vtláčecích a těžebních sond na podzemních zásobnících plynu Dolní Dunajovice a Tvrdonice o celkovém počtu cca 150.
RWE Gas Storage s.r.o. Měření tlaků v mezikruž sond 2015 Plynárenství Zpracování realizační projektové dokumentace pro měření tlaků v mezikruží vtláčecích a těžebních sond na podzemních zásobnících plynu Dolní Dunajovice a Tvrdonice o celkovém počtu cca 150.
Škota Auto, a.s. Regulační stanice plynu 2015 Plynárenství Realizace části elektro a MaR vč. ŘS na nově budované VTL regulační stanici zemního plynu v závodě Kvasiny
UNIPETROL RPA s.r.o. Rekonstrukce AZ přívodů rozvaděčů 6kV 2015 Vodní hospodářství Zpracování projektové dokumentace elektro a ŘS, dodávka a montáž nového vybavení skříně AZ včetně nového ŘS a operátorského panelu. Provedení nastavení a zkoušek včetně uvedení do provozu.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Výměna vzduchových kondenzátorů A620 na NTS 2015 Chemie Zpracování projektové dokumentace MaR, dodávka a montáž elektro a MaR, dodávka a montáž ESD HIMA, dohledové pracoviště, VZT.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Změna užívání 2.NP stavby 2837 pro VŠCHT 2015 Chemie Zpracování projektové dokumentace elektro, strukturovaná kabeláž, slaboproudy, vzduchotechnika, dodávka a montáž elektro, strukturované kabeláže, slaboproudé instalace, vzduchotechniky.
SANDVIK Odvětrávání hal 4 a 5 2015 Ostatní Dodávka a montáž elektro + VZT, zkoušky, zprovoznění zařízení.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. LR 14015 - Nové optické propojení FARů 4 a 5 2015 Rafinérie Zpracování projektové dokumentace v části MaR. Dodávka, montáž, rozvláknění a připojení optických kabelů pro komunikaci mezi ŘS.
UNIPETROL RPA Měření na řádech surové vody 2015 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace za části elektro a MaR a ŘS, dodávka a montáž silových a ovládacích a signalizačních kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž průtokoměrů (stanovených měřidel), zpracování aplikační SW pro ovládání a monitoring.
BIS Czech s.r.o. Realizace opatření pro odstavení parního řádu 0,7MPa 2015 Chemie Dodávka a montáž rozvaděčů, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
UNIPETROL RPA Čerpadla kontektního kalu 2015 Energetika Realizační projektová dokumentace, dodávky a montáže kabeláže, karet pro ŘS a rozvaděčů. Zprovoznění a předání díla.
UNIPETROL RPA Měření požární vody na PCH 2015 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace za části elektro a MaR a ŘS, dodávka a montáž silových a ovládacích a signalizačních kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž průtokoměrů, zpracování aplikační SW pro ovládání a monitoring.
ČKD DIZ Náhrada čerpadel P 912A,B na NTS 2015 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace, realizace obsahující zejména dozbrojení napájecích rozvaděčů, instalace kabelových tras, dodávka a instalace silových a ovládacích kabelů, zhotovení protipožárních ucpávek, dodávka místních ovládacích skříní.
UNIPETROL RPA Segregace splaškových vod z dešťové kanalizace 2015 Chemie Dodávky a montáže kabeláže a rozvaděčů. Zprovoznění bezdrátové komunikace. Projektová dokumentace. Předání díla.
ČEPRO a.s. Rekonstrukce elektroinstalace objektu 232, Hněvice 2015 Rafinérie Dodávky materiálu, montážní a demontážní práce, stavební práce, výkopové práce, instalace osvětlení, nouzové osvětlení, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
UNIPETROL RPA ŘS pro plynové hořáky na T700 2015-2016 Energetika Realizační projektová dokumentace, dodávky a montáže PLC a přístrojů polní instrumentace, dodávky a montáže kabeláže, SW práce, zprovoznění, zkoušky, předání díla.
SIEMENS Rekonstrukce rozvaděčů MR 22, 23, 24 2015-2016 Chemie Rekonstrukce rozvaděčů MR 22, 23, 24. Každý z rozvaděče se skládá z 5 polí. Rekonstrukce spočívala ve výměně stávajicích jističů za nové včetně úpravy pasovin, pokládka kabelů, výměna dvěří rozvaděčů včetně osazení nových přístrojů. Parametrizace a nastavení jističů. Připojení na dohledové pracoviště E-tablo. Individuální a komplexní vyzkoušení včetnně vyzkoušení automatických zázkoků.
UNIPETROL RPA Výměna vzduchových kondenzátorů EC-801 2015-2016 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace, realizace obsahující zejména dozbrojení rozvaděčů, dodávka FM, instalace kabelových tras, dodávka a instalace silových a ovládacích kabelů, doplnění ŘS, zhotovení protipožárních ucpávek, dodávka místních ovládacích skříní.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Optimalizace dávkování inhibitoru frakce C5 2014 Chemie Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace, ventilů, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Stáčení LPG 2014 Chemie Zpracování projektové dokumentace v části elektro. Dodávka a montáž nových NN rozvaděčů, dozbrojení a přepojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex, zhotovení uzemnění, dodávka a montáž osvětlení.
CC PLAST, s.r.o. Posílení výkonu 2014 Ostatní Dodávka a montáž rozvaděče a napájecího kabelu pro posílení výkonu stávající technologie.
ČEPRO a.s. Rekonstrukce elektroinstalace objektu 231, Hněvice 2014 Energetika Dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž osvětlení, dodávka a montáž nouzového osvětlení, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex, stavební práce, výkopy, zhotovení kabelových tras, nastavení ventilů AUMA.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Nasazení DCS na vodárnu PCH 2014 Chemie Dodávka a montáž rozvaděčů, ŘS DeltaV, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
UNIPETROL RPA s.r.o. Generální oprava TG 12 2014 Energetika Zpracování projektové dokumentace elektro a strojní, dodávka a montáž nových chladičů, dodávka a montáž nových ochran včetně úprav ŘS LDS, nastavení, zkoušky a zprovoznění.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Řízení kompresoroven st. 1532 a st. 1535 z velínu st.1424 2014 Chemie Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace, ventilů, rozvaděčů, ŘS Foxboro, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
LDS Sever, spol. s r.o. Oprava sběru dat R6_7 ČOV 2014 Energetika Dodávka a montáž ŘS Simatic, rozvaděčů, kabeláže a zapojení. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
Draslovka a.s. Stáčení a skladování TMA 2014 Chemie Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace, ventilů, rozvaděčů, ŘS DeltaV, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
SYNTHOS Kralupy a.s. Modifikace stávající stanice stáčení Benzenu - II.etapa 2014 Chemie Zpracování projektové dokumentace v části elektro, dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex.
Nemocnice Pardubice VN rozvodna 35kV 2014 Ostatní Dodávka a montáž VN rozvodny 35kV + kabelového ukončení, zprovoznění.
Modelárna LIAZ s.r.o. Dodávka systému řízení horkých vtoků pro formu Ford 2014 Průmysl Zpracování projektové dokumentace elektro a ŘS, technický návrh řízení vstřikování, dodávka HW, zpracování a SW, dodávka a montáž rozvaděče, dodávka a montáž kabelů.
ČEPRO a.s. Rekonstrukce elektroinstalace objektu 231, Hněvice 2014 Rafinérie Dodávky materiálu, montážní a demontážní práce, stavební práce, výkopové práce, instalace osvětlení, nouzové osvětlení, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
UNIPETROL RPA Nové PLC pro ČOV 2014 Chemie Dodávky materiálu, montážní a demontážní práce, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.
UNIPETROL RPA Stáčení LPG na koleji 234b 2014 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace za části elektro a MaR a ŘS, dodávka a montáž silových a ovládacích a signalizačních kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž Ex osvětlení a Ex ovladačů, rekonstrukce stávajicí NN rozvodny, zpracování aplikační SW pro ovládání a monitoring.
UNIPETROL RPA Výměna kabelových tras kompresorovny 2014 Chemie Návrh technického řešení pro výměnu stávajicích kabelových tras včetně zpracování detailní projektové dokumentace. Součástí realizace byla výměna stávajících kabelových tras, na kterých byly nainstalovány kabely.
VVV Most s.r.o. Náhrada elektromotorů na zauhlování T700 2014 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace, dozbrojení rozvaděčů, pokládka a zapojení silových a ovládacích kabelů.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Odvětrávání chodeb tankoviště D 2014-2015 Rafinérie Zpracování projektové dokumentace elektro + VZT, dodávka a montáž silnoproudu + VZT, zkoušky, zprovoznění.
RSF Elekltronik Připojení veškeré technolgie 2014-2015 Ostatní Zpracování projektu elektro, dodávka a montáž, zkoušky, zprovoznění technologie.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. LR 14037 - Dodávka a montáž bezpečnostního nájezdu 2014-2015 Rafinérie - plnička Zpracování projektové dokumentace v části elektro a MaR. Dodávka a montáž bezpečnostního nájezdu pro železniční cisterny, úpravy v systému Simatic, blokáda posuvu cisteren.
SYNTHOS Kralupy a.s. Rekonstrukce TR237 2014-2015 Energetika Zpracování projektové dokumentace elektro , dodávka rozvaděčů 6kV - ZS1.
"ČEZ, a.s. Severočeské doly, a.s." Modernizace nakládky tříděného uhlí 2014 - 2015 Těžební průmysl Kompletní realizace části silnoproudých rozvodů vč. nové rozvodny, měření a regulac vč. ŘS a slaboproudých rozvodů při modernizaci a rozšíření nakládky tříděného uhlí v lokalitě Bílina
RWE Gas Storage s.r.o. Havarijní odtlakování technologického zařízení PZP Dolní Dunajovice 2014 - 2015 Plynárenství Dodávka montáž měření a regulace a silnoproudých rozvodů pro zajištění zvýšené bezpečnosti technologie zásobníku plynu.
"Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Polsko" Výstavba nové výrobní jednotky butadienu 2014 - 2015 Chemie Realizace části měření a regulace při výstavbě nové jednotky pro výrobu syntetického kaučuku v lokalitě Oświęcim
Lovochemie a.s. Modernizace výroby ledku vápenatého 2014 Chemie Dodávka a montáž elekttročásti VN, NN a měření a regulace pro modernizaci stávající a výstavbě nové výrobní jednotky ledku vápenatého
RWE Gas Storage s.r.o. Modernizace turbín Solar Taurus 70 2014 Plynárenství Montážní práce měření a regulace a části silnoproudu při modernizaci řídících systémů plynových turbín na podzemním zásobníku plynu
MONDI Štětí, a.s. Úprava linky PM6 2014 Papírenství Projektová dokumentace a realizace části elektro, měření a regulace včetně řídícího systému při modernizaci papírenského stroje PM6
RSF Elektronik spol. s r.o. Výrobní areál RSF Stříbro 2014 Stavitelství Projektová dokumentace a realizace části elektro a měření a regulace pro nově budovaný výrobní závod ve Stříbře
RWE Energo, s.r.o. Úpravy v rozvodně Teplárny náchod 2014 Energetika Zajištění provedení demontážních prací a následných úprav v rozvodně R 0,5kV-sekci A, B, C v Teplárně Náchod
Net4Gas, s.r.o. Úpravy potrubního dvora KS Hostim 2014 Plynárenství Přestavba vstupních a výstupních objektů kompresorové stanice Hostim na nový trasový uzávěr. Dodávka buněk telemetrie a IT, zajištění napájení, přípojek VN a trafostanice a napájení NN, realizace části MaR vč. řídícího systému, propojení na dispečink N4G a realizace zabezpečovacích systémů
SYNTHOS Kralupy a.s. Modifikace stávající stanice stáčení Benzenu - II.etapa 2014 Chemie a petrochemie Zpracování projektové dokumentace v části elektro, dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex.
SYNTHOS Kralupy a.s. Rekonstrukce TR237 2014-2015 Energetika Zpracování projektové dokumentace elektro , dodávka rozvaděčů 6kV - ZS1.
"Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Polsko" Výstavba nové výrobní jednotky butadienu 2014 - 2015 Chemie a petrochemie Realizace části měření a regulace při výstavbě nové jednotky pro výrobu syntetického kaučuku v lokalitě Oświęcim
Lovochemie a.s. Modernizace výroby ledku vápenatého 2014 Chemie a petrochemie Dodávka a montáž elekttročásti VN, NN a měření a regulace pro modernizaci stávající a výstavbě nové výrobní jednotky ledku vápenatého
RWE Gas Storage s.r.o. Modernizace turbín Solar Taurus 70 2014 Plynárenství Montážní práce měření a regulace a části silnoproudu při modernizaci řídících systémů plynových turbín na podzemním zásobníku plynu
MONDI Štětí, a.s. Úprava linky PM6 2014 Papírenství Projektová dokumentace a realizace části elektro, měření a regulace včetně řídícího systému při modernizaci papírenského stroje PM6
RWE Energo, s.r.o. Úpravy v rozvodně Teplárny náchod 2014 Energetika Zajištění provedení demontážních prací a následných úprav v rozvodně R 0,5kV-sekci A, B, C v Teplárně Náchod
Net4Gas, s.r.o. Úpravy potrubního dvora KS Hostim 2014 Plynárenství Přestavba vstupních a výstupních objektů kompresorové stanice Hostim na nový trasový uzávěr. Dodávka buněk telemetrie a IT, zajištění napájení, přípojek VN a trafostanice a napájení NN, realizace části MaR vč. řídícího systému, propojení na dispečink N4G a realizace zabezpečovacích systémů
RWE Gas Storage s.r.o. Napojení řídící jednotky na PZP Háje 2013 - 2014 Plynárenství Dodávka a montáž čássti MaR a elektro pro napojení řídící jednotky ovládání uzávěrů sond na podzemním zásobníku plynu Háje
JSP International s.r.o., Cheb Ohřev p-Tanků 2013 - 2014 Chemie a petrochemie Vypracování realizační projektové dokumentace, dodávka a montáž elektroohřevu a řízení zásobníků při přepracování plastů
Lovochemie a.s. Čisté technologie 2013 Energetika Montážní práce elektro při rekonstrukci výměníkových a předávacích stanic v areálu investora při modernizaci vytápění objektů.
"DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem" Rekonstrukce kompresoru na SLKR I 2013 Chemie a petrochemie Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace části MaR včetně řídícího systému a silnoproudu při instalaci kompresoru na jednotce likvidace kyselých roztoků
RWE Gas Storage s.r.o. Instalace kompresoru na PZP Lobodice 2013 Plynárenství Dodávky a montáže části elektro vč. VN a zařízení měření a regulace při instalaci nového kompresoru na zásobníku plynu
Doosan Bobcat Engineering s.r.o. Výzkumně vývijové centrum 2013 - 2014 Stavitelství Zpracování projektové dokumentace, dodávka, a montáž části MaR včetně řídícího systému a zpracování SW
RWE Gas Storage s.r.o. Napojení řídící jednotky na PZP Háje 2013 - 2014 Plynárenství Dodávka a montáž čássti MaR a elektro pro napojení řídící jednotky ovládání uzávěrů sond na podzemním zásobníku plynu Háje
JSP International s.r.o., Cheb OHŘEV P-TANKŮ 2013 -2014 Chemie Realizační projektové dokumentace, dodávka a montáž elektroohřevu a řízení zásobníků při přepracování plastů
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce ovládání šroubových kompresorů ZKR 255 A6 2013 Chemie Dodávka realizační projektové dokumentace. Dodávka, montáž a zprovoznění diagnostiky a PLC Simatic řady S7-300 pro 10 kompresorů.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. V. Registr 2013 Chemie Správa Asset Registru.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce otopů PCH - ochranné skříně 2013 Petrochemie Dodávka realizační projektové dokumentace. Dodávka 73ks ochranných skříní pro polní instrumentaci.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Oprava chlazení ložisek MP Farrel 2013 Chemie Dodávka realizační projektové dokumentace. Dodávka, montáž a zprovoznění přístrojů polní instrumentace. SW úpravy v PLC SIMATIC. Dodávka strojních částí.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Likvidace odplynů ze zásobníků FB 103 a 901 2013 Petrochemie Dodávka, montáž a zprovoznění přístrojů polní instrumentace. Dodávka I/O karet pro DCS ABB.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. Nové klimatizační jednotky na CRC 3411 2013 Chemie Realizační projektová dokumentace elektro , dodávky a montáže NN, zkoušky, zprovoznění.
AIR PRODUCTS "Electrical and Instrumentation Construction Work for Air Products Project EN-11-2936, AGC Teplice Project" 2013 Chemie Realizační projektová dokumentace osvětlení, uzemnění technologie na výrobu kyslíku a dusíku pro technologii AGC. Dodávky a montáže zařízení elektro a MaR.
UNIPETROL RPA, s.r.o. FM pro čerpadla vodárny na PCH 2013 Vodní hospodářství RPD, dodávka a montáž 6kV FM, ochran a zařízení VN, kabeláž, trasy, nová rozvodna FM, osvětlení, VZT, uzemnění, rozvaděčů 6kV atd. Dodávka a montáž ŘS pro FM. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
C-Energy Planá Rekonstrukce kabelu 110kV a trafa T102 2013 Energetika Dodávka a montáž transformátorů 110/10,5/6,3kV; 65/65/25MW.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce elektrického otápění ETAPA II 2013 Chemie Technická pomoc při realizaci zakázky. Realizace ochranných skříní MaR včetně elektrického otápění, dodávky napájecích rozvaděčů, dodávky specifického materiálu daného projektu.
UNIPETROL RPA, s.r.o. FM pro vodárnu 230 2013 Vodní hospodářství RPD, dodávka a montáž 6kV FM, ochran a zařízení VN, kabeláž, trasy, nová rozvodna FM, osvětlení, VZT, uzemnění, rozvaděčů 6kV atd. Dodávka a montáž ŘS pro FM. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Retrofit výkonového jištění PCHI 2013 Chemie Výměna výkonového jištění rozvaděčů NN včetně všech přístrojů v rozvaděči, napojení na dohledové pracoviště elektro.
Spolana a.s. Přeložka kabelů vn pro závod Kaprolaktam 2013 Chemie Dodávka a montáž nové kabelové trasy včetně kabelu 6kV a ovládacích kabelů.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce osvětlení kompresorovny EJ 2013 Chemie Realizační projektová dokumentace osvětlení kompresorovny, dodávka a montáž EEx - LED osvětlení včetně kabelových tras a silových kabelů.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Výměna kabelových tras kompresorovny EJ 2013 Chemie Dodávka a montáž nových kabelových tras, demontáž stávajících tras, manipulace s kabely.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Frekvenční měniče k čerpadlům P-211 na ZM 2013 Chemie RPD, dodávka a montáž FM 525V, rozvaděčů, přezbrojení stávajíccích rozvaděčů, dodávka a montáž motorů pro čerpadla, ovladačů, kabelů a tras, uzemnění atd. Úpravy ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
UNIPETROL RPA, s.r.o. ŘS pro vodárnu PCH 2013 Vodní hospodářství Dodávka a montáž traf, UPS, rozvaděčů, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Napojení stávající technologie do nového ŘS. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
OHL ŽS a.s. Sportovní hala Plzen - Slovany 2013 Ostatní Silnoproudá elektroinstalace VN, NN, zkoušky a zprovoznění.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Retrofit výkonového jistění rozvaděče MR70 na EJ 2013 Chemie Výměna výkonového jištění rozvaděčů NN včetně všech přístrojů v rozvaděči, napojení na dohledové pracoviště elektro.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Likvidace odplynů ze zásobníku FB 103,901 2013 Chemie Dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex, dodávka a montáž elektrikcého otápění.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce CHV st. 0425 2013 Vodní hospodářství Dodávka a montáž kompenzace, ovladačů, kabelů, tras, osvětlení, uzemnění a hromosvodů. Přezbrojení stávajících rozvaděčů atd. Napojení a rozšíření stávajíccího ŘS, snímání vybrací atd. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
Čepro Rekonstrukce elektroinstalace rozvodny 235 slad Hněvice 2013 Energetika Dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex, stavební práce, výkopy, zhotovení kabelových tras, nastavení ventilů AUMA.
PKN Orlen PEC BA 108 - PLOCK Polsko 2013 Chemie Zpracování relizační projektové dokumentace, dodávka a montáž FM včetně nastavení, zhotovení kabelových tras, dodávka a montáž rozvaděče elektrického otápění v prostředí s nebezpečím výbuchu.
DoorHan s.r.o. SWIETELSKY - Hala DoorHan Kadaň 2013 Ostatní Silnoproudá elektroinstalace, EPS.
ČESKÁ RAFINERSKÁ, a.s. OR 03003 Bilanční měření 2013 Rafinérie Výměna zastaralých 17 ks objemových měřidel průtoku za nové hmotnostní průtokoměry. Kompletní dodávka vč. RPD část MaR, elektro a strojní.
PKN Orlen Plock - pec 2013 Petrochemie Dodávka a montáž zařízení MaR a elektro k úpravám na stávající peci včetně RPD MaR a elektro.
EURO SUPPORT Kamerový systém EUROSUPPORT 2013 Chemie Kompletní dodávka a montáž kamerového systému (72 kamer) včetně RPD.
RWE Gas Storage s.r.o. Instalace kompresoru na PZP Lobodice 2013 Plynárenství Dodávky a montáže části elektro vč. VN a zařízení měření a regulace při instalaci nového kompresoru na zásobníku plynu.
SULTRADE Praha s.r.o. Diagnostický systém TBK 2013 Chemie Zpracování realizační projektové dokumentace, dozbrojení rozvaděčů, dodávka a montáž kabelů, dodávka a montáž kabelových tras, dodávka a montáž rozvaděčů do Ex.
Lovochemie a.s. Čisté technologie 2013 Energetika Montážní práce elektro při rekonstrukci výměníkových a předávacích stanic v areálu investora při modernizaci vytápění objektů.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Úprava chlazení mezistupňů plynového kompresoru GB-201 2013 Chemie Dodávka a montáž přístrojů polní instrumentace, ventilů, kabelů a tras. Dozbrojení stávajících rozvaděčů. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
Doosan Nová výrobní hala 2013-2014 Ostatní Dododávky a montáže provozního rozvodu silnoproudu VN,NN, MaR, zkoušky, zprovoznění.
UNIPETROL RPA, s.r.o. Rekonstrukce rozvodny LDS - R200 - část II B3 - 2013-2015 Energetika Dodávka a montáž zařízení 6kV pro kobky rozvodny R200. Demontáž starých kobek. Dodávka a montáž ŘS, ochran atd. Montáž VN vypínačů, odpojovačů, izolátorů, kabelů 6kV, kabelů NN a sběrnicového systému. Nastavení, zkoušky a zprovoznění zařízení.
RSF Elektronik Nová AB, výrobní haly, skladovací hala 2013-2015 Ostatní Zpracování projektů silnoproudu, slaboproudu a kompletní dodávky a montáže VN, NN, MaR, slaboproud, EPS, CCTV, nastavení, oživení , zkoušky.
RWE Gas Storage s.r.o. Instalace kompresoru na PZP Lobodice 2013 Plynárenství Dodávky a montáže části elektro vč. VN a zařízení měření a regulace při instalaci nového kompresoru na zásobníku plynu
"DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem" Rekonstrukce kompresoru na SLKR I 2013 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace části MaR včetně řídícího systému a silnoproudu při instalaci kompresoru na jednotce likvidace kyselých roztoků
Lovochemie a.s. Čisté technologie 2013 Energetika Montážní práce elektro při rekonstrukci výněníkových a předávacích stanic v areálu investora při modernizaci vytápění objektů
RWE Gas Storage s.r.o. Instalace kompresoru na PZP Lobodice 2013 Plynárenství Dodávky a montáže části elektro vč. VN a zařízení měření a regulace při instalaci nového kompresoru na zásobníku plynu
Lovochemie a.s. Rekonstrukce velínu stáčení čpavku 2012 - 2013 Chemie Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace přestavby velínu čpavku včetně přepojení napájení a řízení technologie stáčení čpavku. Součástí zakázky jsou stavební práce a strojní úpravy na potrubí rozvodu čpavku
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, a.s. Náhradní napájení sušárny 2012 - 2013 Energetika Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dopracované do úrovně realizačního projektu pro zajištění náhradního napájení provozu sušárny
Net4Gas, s.r.o. Stavba 6180 – Brumovice II 2012 - 2013 Plynárenství Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace stavebních, strojních a elektro činností při rekonstrukci potrubní technologie a modernizace ŘS TU05S Uherčice, PS012 Uherčice, PS010 Hrušky
RWE Gas Storage s.r.o. Hraniční armatura Tvrdonice 2012 Plynárenství Dodávka a montáž SŘTP pro nové bezpečnostní armatury sloužící pro havarijní uzavření, včetně dodávky a instalace polní instrumentace a kabeláže a připojení na ŘS zásobníku
Lovochemie a.s. Výstavba kulových zásobníků čpavku 2012 - 2013 Chemie Dodávka a montáž části elektro vč. výroby rozvaděčů, části MaR vč. ŘS SIMATIC a signalizace výskytu čpavku při výstavbě dvou nadzemních zásobníků čpavku
Lovochemie a.s. Rekonstrukce velínu stáčení čpavku 2012 - 2013 Chemie a petrochemie Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace přestavby velínu čpavku včetně přepojení napájení a řízení technologie stáčení čpavku. Součástí zakázky jsou stavební práce a strojní úpravy na potrubí rozvodu čpavku
Net4Gas, s.r.o. Stavba 6180 – Brumovice II 2012 - 2013 Plynárenství Vypracování realizační projektové dokumentace a realizace stavebních, strojních a elektro činností při rekonstrukci potrubní technologie a modernizace ŘS TU05S Uherčice, PS012 Uherčice, PS010 Hrušky
RWE Gas Storage s.r.o. Hraniční armatura Tvrdonice 2012 Plynárenství Dodávka a montáž SŘTP pro nové bezpečnostní armatury sloužící pro havarijní uzavření, včetně dodávky a instalace polní instrumentace a kabeláže a připojení na ŘS zásobníku
Lovochemie a.s. Výstavba kulových zásobníků čpavku 2012 - 2013 Chemie a petrochemie Dodávka a montáž části elektro vč. výroby rozvaděčů, části MaR vč. ŘS SIMATIC a signalizace výskytu čpavku při výstavbě dvou nadzemních zásobníků čpavku
"OAO NAK AZOT Novomoskovsk Rusko " Výstavba výrobní jednotky dusičnanu amonného 2012 Chemie a petrochemie Kompletní vypracování realizační projektové dokumentace části MaR a řídícího systému s respektováním norem GOST pro novou výrobní jednotku dusičnanu amonného
"OAO NAK AZOT Novomoskovsk Rusko " Výstavba výrobní jednotky dusičnanu amonného 2012 Chemie Kompletní vypracování realizační projektové dokumentace části MaR a řídícího systému s respektováním norem GOST pro novou výrobní jednotku dusičnanu amonného
Net4Gas, s.r.o. Propoj KS Břeclav a PZP Tvrdonice 2011 - 2012 Plynárenství Projektová dokumentace, dodávka a montáž části silnoproudých rozvodů a MaR vč. řídícího systému při výstavbě propojení plynovodu mezi kompresorovou stanicí a podzemním zásobníkem plynu
"DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem" Neutralizační a dekontaminační stanice - NDS10 2011 - 2012 Chemie Dodávka a montáž části MaR vč. kompletního řešení systému řízení při výstavbě nové jednotky na zpracování matečních louhů
"PGNiG S.A. Varšava Polsko" Podzemní zásobník plynu a paroplynová elektrárna 2011 - 2012 Plynárenství Dodávka a montáž části MaR v rámci výstavby podzemního zásobníku plynu a nové paroplynové elektrárny
"DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem" Neutralizační a dekontaminační stanice - NDS10 2011 - 2012 Chemie Dodávka a montáž v rámci rozšíření stávající VN rozvodny 35kV při výstavbě nové jednotky na zpracování matečních louhů
"OAO Čerepovec Rusko" Výrobní závod močoviny 2011 - 2012 Chemie Dodávka montážního materiálu pro část MaR a dodávka plynové detekce vč. šéfmontáže a uvedení do provozu pro řízení technologie na výrobu karbamidu o výkonu 1500 tun/den
Net4Gas, s.r.o. Plynovod Gazela 2011 - 2012 Plynárenství Dodávka a montáž silnoprodých rozvodů včetně výroby rozvaděčů pro stavbu nové hraniční předávací stanice Brandov a dalších trasových uzávěrů na plynovodu
Lovochemie a.s. Připojení reverzní osmózy do ŘS CVD 2011 Energetika Projektová dokumentace, dodávka a instalace nového řídícího systému vč. tvorby SW a zapojení do centrálního výrobního dispečinku
Město Varnsdorf Rekonstrukce a dostavba plaveckého bazénu 2010-2011 Stavitelství Dodávka a montáž části MaR včetně řídícího systému
Česká rafinérská, a.s. Rekonstrukce odvětrávání chodeb tankoviště 2010-2011 Petrochemie Zpracování projektové dokumentace a realizace stavební části, části VZT, části elektro a MaR při výstavbě dvou strojoven a elektro, včetně měření a regulace
"SYNTHOS PBR s.r.o. Kralupy nad Vltavou" "Polybutadiene UNIT Elektročást " 2010-2011 Chemie Kompletní realizace části provozních rozvodů elektro při výstavbě nové výrobní jednotky Polybutadiene UNIT
Česká rafinérská a.s. Výměna PLC a FM na stavbě CRC 2010-2011 Petrochemie Realizační projektová dokumentace elektro a MaR včetně PLC pro řízení zařízení, dodávky a montáže, Realizace za provozu celé jednotky
Net4Gas, s.r.o. Propoj KS Břeclav a PZP Tvrdonice 2011 - 2012 Plynárenství Projektová dokumentace, dodávka a montáž části silnoproudých rozvodů a MaR vč. řídícího systému při výstavbě propojení plynovodu mezi kompresorovou stanicí a podzemním zásobníkem plynu
"DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem" Neutralizační a dekontaminační stanice - NDS10 2011 - 2012 Chemie a petrochemie Dodávka a montáž části MaR vč. kompletního řešení systému řízení při výstavbě nové jednotky na zpracování matečních louhů
"PGNiG S.A. Varšava Polsko" Podzemní zásobník plynu a paroplynová elektrárna 2011 - 2012 Plynárenství Dodávka a montáž části MaR v rámci výstavby podzemního zásobníku plynu a nové paroplynové elektrárny
"DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem" Neutralizační a dekontaminační stanice - NDS10 2011 - 2012 Chemie a petrochemie Dodávka a montáž v rámci rozšíření stávající VN rozvodny 35kV při výstavbě nové jednotky na zpracování matečních louhů
Net4Gas, s.r.o. Plynovod Gazela 2011 - 2012 Plynárenství Dodávka a montáž silnoprodých rozvodů včetně výroby rozvaděčů pro stavbu nové hraniční předávací stanice Brandov a dalších trasových uzávěrů na plynovodu
SYNTHOS Kralupy a.s. "Polybutadiene UNIT Elektročást " 2010-2011 Chemie a petrochemie Kompletní realizace části provozních rozvodů elektro při výstavbě nové výrobní jednotky Polybutadiene UNIT
"BORSODCHEM - KAZINCBARCIKA Maďarsko" Výrobní jednotka kyseliny dusičné 2010 Chemie a petrochemie Realizace části SŘTP na nově budované výrobní jednotce kyseliny dusičné o výkonu 660 tun/den
ČEZ Distribuce Oprava elektroinstalace trafostanice 2010 Energetika Projektová dokumentace, dodávky a montáže elektro při kompletní rekonstrukci trafostanice Jih v Chomutově
"BORSODCHEM - KAZINCBARCIKA Maďarsko" Výrobní jednotka kyseliny dusičné 2010 Chemie Realizace části SŘTP na nově budované výrobní jednotce kyseliny dusičné o výkonu 660 tun/den
UNITED ENERGY a.s. Nové osvětlení strojoven 2010 Energetika Dodávka a montáž vč. zpracování skutečného provedení při kompletní výměně stávajícího osvětlení malé a velké strojovny v UE Komořany, včetně dodávky napájecích rozvaděčů
WEBA Olomouc a.s. Výrobní závod WEBA Olomouc 2010 Stavitelství Kompletní dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace vč. Trafostanice a rozvaděčů VN 22kV, slaboproudů a MaR pro nový výrobní závod v Olomouci.
AGC Flat Glass Czech Osvětlení haly 3C 2010 Stavitelství Kompletní dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace v nové hale a skladu chemikálií v areálu výrobního závodu v Teplicích
Energo Vidonice s.r.o. FVE Vidonice 2010 Energetika Zpracování realizační projektové dokumentace, vyřízení povolení, dodávka a montáž elektro, VN a NN zařízení a monitorovacího systému pro novou pozemní FVE
Česká rafinérská a.s. Modernizace EPS a kamerového systému 2010 Petrochemie Kompletní výměna elektronické požární signalizace při rekonstrukci systému zabezpečení areálu chemických výrob Kralupy nad Vltavou
ETC International s.r.o. FVE Doksany 2010 Energetika Zpracování realizační projektové dokumentace, vyřízení povolení, dodávka a montáž elektro, VN a NN zařízení a monitorovacího systému pro novou pozemní FVE
ACTHERM SERVIS a.s. Rekonstrukce řízení rozvodny R22.0 2010 Energetika Zpracování realizační projektové dokumentace dodávka a instalace řídícího systému Simatic při rekonstrukci rozvodny
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. Zabezpečovací systém SKP 2010 Petrochemie Zpracování realizační projektové dokumentace, dodávka a montáž perimetrického systému pro ostrahu objektu, dodávka a montáž kamerového systému a napojení na PCO
UNIPETROL RPA s.r.o. Analyzátory kyslíku v silech na výrobně CHC 2010 Chemie Realizační dokumentac,e dodávka analyzátorů pro stanovení O2 včetně rozvaděčů, úpravy vzorku, systému řízení postupného měření vzorků a čerpadel pro odběr vzorku
Lovochemie a.s. Rekonstrukce mlýnice vápence 2010 Chemie Dodávka a montáž části elektro a MaR včetně napojení na řídící systém v rámci rekonstrukce mlýnice vápence
"DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem" Modernizace řídícího systému VROD 2010 Chemie Projektová dokumentace, dodávka a montáž zařízení při modernizaci ŘS technologie VROD (vysokoteplotní redukce oxidů dusíku). Součástí akce byla dodávka HW a SW Allen Bradley
SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, a.s. Rekonstrukce napájení PPC 2010 Energetika Projekt, výroba a montáž napájecích rozváděčů generátorů paroplynového cyklu včetně výměny řídícího systému

INELSEV s.r.o.

Husitská 1716
434 01 Most
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602

IČO: 25001582
DIČ: CZ25001582
Datová schránka: 3t8bw6z

INELSEV s.r.o. provozovna Most

Dělnická 34
434 01 Most - Velebudice
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602
Terms of Use | Privacy Policy
Copyrights © 2024 Inelsev