English

Transformovna 110/35kV Škoda Auto a přípojka 110kV do rozvodny

Vypracování realizační projektové dokumentace (část stavební a technologická). Kompletní dodávka technologických zařízení VVN včetně silových VVN kabelů a kabelových souborů, VN 35kV, NN 400V, zdrojů zálohovaného napájení (DC systém, střídače), souborů systému chránění VVN/VN včetně nadřazeného řídícího systému. Výstavba budovy společných provozů BSP o třech podlažích, výstavba VVN kabelové trasy o délce 2x680m a výstavba zastřešených stání transformátorů VVN/VN.

Mezi hlavní dodávky technologického zařízení patří přípojka VVN do rozvodny 110kV kabely o průřezu 240mm2; výkonové transformátory s převodem 110/35kV, 25MVA; odpojovače VVN, vypínače VVN, sběrnicový systém VVN; rozvodna VN 35kV v počtu 16 ti polí; transformátor vlastní spotřeby 35/0,4kV, 250kVA; soubory elektrických ochran a dodávka nadřazeného řídícího systému včetně vizualizace.

Dále byly dodány ovládací, signalizační kabely, kabelové trasy, kabelovody, protipožární ucpávky. Montážní práce, individuální a komplexní zkoušky.

Doba výstavby od uzavření kontraktu po zahájení zkušebního provozu 2 roky.

INELSEV s.r.o.

Husitská 1716
434 01 Most
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602

IČO: 25001582
DIČ: CZ25001582
Datová schránka: 3t8bw6z

INELSEV s.r.o. provozovna Most

Dělnická 34
434 01 Most - Velebudice
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602
Terms of Use | Privacy Policy
Copyrights © 2024 Inelsev