English

CV - Otvice Obchodní zóna – přeložka TS

Výstavba nové kompaktní transformační stanice s vnitřní obsluhou typu BEK 300/420 nahrazující plánovaně demontovanou kompaktní transformační stanici s venkovní obsluhou včetně přeložky kabelového vedení VN a NN.

Stávající kabelové vedení VN 22kV typu 3x1-22kV-AVXEKVCE 1x240mm2 vedené mezi transformačními stanicemi CV_0748 – U kolejí, CV_0765 – Dopravní podnik a CV_0767 – Obchodní domy byly na pozemku p.č. 625/2 vytýčeny, dostatečně odkopány a následně přerušeny v plánovaném spojkovišti.Ve spojkovišti XS1 byly pomocí kabelových spojek typu POLJ-24 naspojkovány na nové kabely VN 22kV typu 3x1-22kV-AXEKVCE 1x240/25mm2 vedené v nové trase do místa nově umístěné kompaktní transformační stanice s vnitřní obsluhou typu BEK 300/420 od fy TECHCO, kde byly nové kabely VN ukončeny v rozvaděči VN typu 8DJH KKKT od fy SIEMENS pomocí T-konektorů typu CTS 630A 24/95-240/EGA/CZ.

INELSEV s.r.o.

Husitská 1716
434 01 Most
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602

IČO: 25001582
DIČ: CZ25001582
Datová schránka: 3t8bw6z

INELSEV s.r.o. provozovna Most

Dělnická 34
434 01 Most - Velebudice
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602
Terms of Use | Privacy Policy
Copyrights © 2024 Inelsev