English

CV - Klášterec nad Ohří

 
 

Ze stávajícího vedení VN byl napojen nový rozvaděč VN umístěný v nové odběratelské trafostanici novou kabelovou smyčkou. Jednalo se o PS 01 – odběratelská trafostanice CV_0139 – technologická část . Do odběratelské trafostanice CV_0139 byl instalován nový rozvaděč vysokého napětí (RVN) výrobce Siemens typu 8DJH specifikace KKT. Pro připojení nové kabelové smyčky byly použity T-konektory 22kV CTS630A.

Zemní kabelové vedení VN

Stávající zemní kabel VN 3x 22-AXEKVCE 1x240mm2 mezi stávající DTS CV_1100 Klášterec-Pivovar a CV_0739 Klášterec-Lidl byl v zemi vytýčen, střižen. Na stávající kabel VN byla připojena nová kabelová smyčka, zhotovena novým zemním kabelem VN 3x 22-AXEKVCE 1x240mm2, která byla napojena pomocí nových přímých kabelových spojek POLJ24/1x120-240.

INELSEV s.r.o.

Husitská 1716
434 01 Most
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602

IČO: 25001582
DIČ: CZ25001582
Datová schránka: 3t8bw6z

INELSEV s.r.o. provozovna Most

Dělnická 34
434 01 Most - Velebudice
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602
Terms of Use | Privacy Policy
Copyrights © 2024 Inelsev