English

Výstavba nové plynem izolované rozvodny 110kV Unipetrol RPA, areál Záluží

Realizace: 1.1.2020 – 04.2022
Rozvaděč 110kV – 27 polí
Ovládací skříně včetně ochran – 27 ks
Rozvaděče vlastní spotřeby kompletní výstavba
Zálohované napájení baterie včetně střídačů atd.
Úpravy chránění v napájených souborech PCH, R200, R700, RAP
Kompletní VZT a vytápění nové rozvodny a rozvoden vlastní spotřeby včetně baterkárny
Kompletní osvětlení nové rozvodny a nových rozvoden vlastní spotřeby
Výstavba nových tras pro VVN a NN kabeláže včetně kabelů VVN a NN.
Instalace koncovek a spojek VVN
Výstavba nové rozvodny GIS a výstavba rozvoden vlastní spotřeby.
Přeložky stávajících sítí

INELSEV s.r.o.

Husitská 1716
434 01 Most
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602

IČO: 25001582
DIČ: CZ25001582
Datová schránka: 3t8bw6z

INELSEV s.r.o. provozovna Most

Dělnická 34
434 01 Most - Velebudice
Email: info@inelsev.cz
 
Tel: +420 474 721 602
Terms of Use | Privacy Policy
Copyrights © 2024 Inelsev