full_width_images_layers_019

PORTFOLIO SLUŽEB

PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRO, ŘÍZENÍ A MĚŘENÍ A REGULACE
studie, návrhy, poradenství
projekty pro stavební povolení
realizační projektová dokumentace elektro nn, vn, vvn, MaR a ŘS
HAZOP studie, SIL klasifikace
správa dokumentace, dokumentace skutečného stavu zařízení
ELEKTROMONTÁŽE A MONTÁŽE MĚŘENÍ A REGULACE
řízení multiprofesních projektů, projekt management
řízení subdodavatelů
komplexní dodávky
elektromontáže napěťových hladin nn, vn a vvn
montáže měření a regulace včetně instalace
ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
správa dokumentace
obsluha elektrických zařízení, zajišťování, odjišťování
provádění měření elektrických veličin
provádění výchozích a pravidelných revizí bez omezení pro prostory A i B
opravy elektrozařízení
All rights reserved. © Copyright by INELSEV